ครม. ตั้ง ข้าราชการการเมือง ศธ. 6 ราย “คุณหญิงกัลยา” เผยนายกฯ กำชับเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา


   

13ส.ค.62-คุญหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งชอบแต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา เป็น ที่ปรึกษา รมว.ศธ. 2.นายณรงค์ ดูดิง เป็น ที่ปรึกษา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 3.นายกมล รอดคล้าย เป็นที่ปรึกษา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  รมช.ศธ.  4.นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เป็น เลขานุการ รมว.ศธ.  5.นางเจิมมาศ  จึงเลิศศิริ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมช.ศธ.( คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ) และ 6.นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล เป็นผู้ช่วยเลขานุการร รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ )

“นอกจากนี้ในที่ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับให้ ศธ.เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา เช่น การพัฒนาคน รับศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อนดิจิตอลแพลตฟอร์ม และ การดำเนินการจัดการเรียนสอนภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) ที่จะเริ่มนำร่องภายในเดือนพฤศจิกายนนี้”รมช.ศธ.กล่าว


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา