ดคีเด็ด!ศาลปกครองพิพากษาให้กกต.ชดใช้'ภุชงค์'กว่า2ล้านฐานเลิกจ้างไม่เป็นธรรม


เพิ่มเพื่อน    

13 ส.ค.62-  ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ กกต. ชดใช้ค่าเสียหายให้นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กรณีบอกเลิกจ้างและให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ก่อนครบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 

เนื่องจากศาลฯเห็นว่า การที่คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานได้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประเมินขึ้นใหม่ในสาระสำคัญแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม และเป็นการเพิ่มเติมแบบการประเมินมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 มาแล้ว 6 เดือน เป็นการประเมินการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ ส่งผลให้การบอกเลิกจ้างเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย. 


เห็นมั้ย...?ใครคิดร้าย-หมายชั่วกับบ้านเมืองไทย ลงท้าย จะค่อยๆ ฉิบหาย-วายวอดไปเอง อย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำ"คนดี-ผีคุ้ม" โบราณกล่าวไม่ผิดหรอก!

"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"
เนี่ยนะ"สหภาพฯ การบินไทย"
"การเมืองถึงระดับโรงเรียน"