รศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ.นักวิจัย ม.คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล พัฒนาชุดตรวจวัดตัวเซลล์มะเร็งเต้านมในกระแสเลือด


   


 14ส.ค.62-รศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ ห้องปฏิบัติการนาโนไบโอเทคโนโลยีชีวภาพและชีววัสดุนาโน (N-BMR) กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี เมื่อเร็วๆ นี้ จากโครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจหาเซลล์มะเร็งที่กระจายตัวในกระแสเลือดที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม ระยะแพร่กระจาย ด้วยอนุภาคนาโนของทอง และอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก” กล่าวว่า โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย และส่งผลให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นในผู้หญิง ซึ่งโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายเป็นโรคที่มีความซับซ้อน และก่อให้เกิดปัญหากับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ดังนั้น การมีกระบวนการตรวจหาเซลล์มะเร็งก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นระยะแพร่กระจายจะช่วยลดปัญหาให้กับผู้ป่วยได้  โดยเทคนิคที่ผู้วิจัยได้คิดค้นขึ้นใหม่ คือ การนำอนุภาคนาโนทองและแม่เหล็ก มาใช้การตรวจหาเซลล์มะเร็งเต้านมที่กระจายตัวในกระแสเลือด  โดยเริ่มจากการนำตัวอย่างเลือด ที่มีทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือดแดงปนอยู่ มาแยกเม็ดเลือดแดงออกไป หลังจากนั้นแยกเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่ปะปนกับเซลล์มะเร็งเต้านมออกไป  โดยใช้อนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก ซึ่งอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กถูกออกแบบให้มีแอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับเซลล์เม็ดเลือดขาวเกาะติดอยู่   ทำให้แยกเม็ดเลือดขาวออกมาได้ ขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยจะใช้อนุภาคนาโนของทองที่ถูกออกแบบให้มีแอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับเซลล์มะเร็งเต้านมติดอยู่ใส่เข้าไป เพื่อทำหน้าที่ตรวจจับตัวเซลล์มะเร็งที่กระจายอยู่ในกระแสเลือดได้แม่นยำขึ้น  แล้วนำมาแยกหาจำนวนของเซลล์มะเร็ง ซึ่งขณะนี้ยังเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ แต่ต่อไปจะใช้ตัวอย่างเลือดจริงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจริง โดยจะร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ หากได้ผลตามที่คาดไว้ ผู้วิจัยจะขอจดสิทธิบัตร และพัฒนาเป็นชุด Test Kit ตรวจวัดตัวเซลล์มะเร็งที่กระจายอยู่ในกระแสเลือดสำหรับใช้ตามโรงพยาบาลต่อไป

    
“โครงการวิจัยตรวจหาเซลล์มะเร็งฯ ได้รับทุนสนับสนุนมาจาก 2 แหล่งทุนวิจัยหลัก ได้แก่ ศูนย์ CEMB หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Center of Excellence in Medical Biotechnology) และทุนโทเร ซึ่งในการพัฒนา Test Kit เป็นเรื่องของอนาคต โดยส่วนตัวกับบทบาทในทางวิชาการแล้ว สนใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ (Technology Transfer) ไปให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินการ และหวังว่าเทคโนโลยีนี้ จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพของคนในประเทศเราดีขึ้น” รศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

 


ครับ... มันคือนิติกรรมอำพราง เอกสารแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วานนี้ (๑๑ ธันวาคม) เขียนข้อความเอาไว้สั้นๆ ว่า........

'เจ้าพ่อ-เจ้าแม่' เฟกนิวส์
งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่