ผบ.ทบ.ส่ง 'พลทหารต้นแบบ' 100 นาย ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

17 ส.ค.62 - พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จนถึงระดับผู้บังคับกองพัน โดยหลังจากในช่วงเช้าวันเดียวกัน  กองทัพบกได้จัดการทดสอบร่างกาย ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านการบริหารงานของผู้บังคับการกรมและผู้บังคับกองพัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายพัฒนาความรู้ความสามารถและความแข็งแรงของผู้บังคับหน่วย โดยก่อนการประชุมมีการมอบรางวัลให้กับผู้บังคับหน่วย ที่ผ่านการทดสอบดังกล่าวในระดับดีเยี่ยมด้วย

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อไปว่า ผู้บัญชาการทหารบกยังคงให้ความสำคัญกับ นโยบายการดูแลและฝึกทหารใหม่ โดยล่าสุด กองทัพบกเตรียมนำ “พลทหารต้นแบบ” จำนวน 100 นาย ซึ่งเป็นทหารใหม่ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ตามแนวทางพระราชทาน  จากหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (ทม.รอ.)เตรียมไปทำการฝึกสาธิตให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกทั่วประเทศ  ได้เห็นถึงขีดความสามารถ และมาตรฐานของทหารใหม่  ที่ผ่านการฝึกภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีความอ่อนตัว เหมาะสมกับสภาวการณ์ และมีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ลักษณะทางทหาร โภชนาการ จิตวิทยา  การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น 

ทั้งนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก จะได้นำแนวทางการฝึกดังกล่าวไปเป็นต้นแบบและปรับการฝึกทหารใหม่ของหน่วยต่อไป ซึ่งการฝึกภายใต้การบริหารจัดการแนวใหม่ “พลทหารต้นแบบ” นี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบการฝึกและการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบกในภาพรวมแล้ว  ยังส่งผลดีต่อทหารใหม่โดยตรงอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายในการส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลของกำลังพล เช่น  ทักษะทางทหาร การกีฬา ศิลปะ ดนตรี  เทคโนโลยี  เป็นต้น โดยมอบให้ทุกหน่วยงานของกองทัพบกดำเนินการค้นหากำลังพลในทุกระดับชั้นยศ ที่มีความสามารถพิเศษ มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อกองทัพบกจะได้พิจารณาปรับให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษอันจะส่งผลดีต่องานราชการ และสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพล รวมทั้งกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมกำลังพลที่มีความสามารถพิเศษในทุกสาขา ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย  ความก้าวหน้า  สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและองค์กรในโอกาสต่อไป

รองโฆษกกองทัพบก ยังระบุว่า  ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศอย่างรอบด้าน รวมทั้งมีความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม  นอกจากนี้ให้กำกับดูแลกำลังพลและบริหารจัดการหน่วยให้มีการพัฒนาในทุกด้าน  สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกและรัฐบาล โดยให้ตระหนักอยู่เสมอว่ากองทัพบกเป็นองค์กรด้านความมั่นคงมีภาระหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของประเทศ และดูแลช่วยเหลือประชาชน เป็นสำคัญ.


ดูลูกหลานในความเป็น "คนรุ่นใหม่" อยู่ห่างๆ เถอะ ปล่อยเขา........ อย่าไปขวาง อย่าไปปิดกั้น อย่าไปก่นว่า-ด่าตำหนิ

ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'