"จุรินทร์" ไม่กังวลเสียงปริ่มน้ำ ยันรัฐบาลมีเสถียรภาพ


   

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลแพ้โหวตในสภาผู้แทนราษฎร 2 ครั้ง ระหว่างการพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ไม่กังวลเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาล เพราะการลงมติที่ผ่านมาเป็นเรื่องการลงมติของกรรมาธิการเสียงข้างมาก และเสียงข้างน้อย ในการพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาฯ ไม่ใช่ความเห็นของรัฐบาลกับฝ่ายค้าน ดังนั้น จึงไม่มาพันกับเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลในสภาฯโดยตรง

ส่วนกรณีที่มีรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.หลายคน ไม่ได้ร่วมลงมติด้วยนั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า ระบบการเมืองแบบรัฐสภา รัฐมนตรีเป็น ส.ส.ได้ แต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องลงมติระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน เชื่อว่าวิปรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ระดมเสียงจะทำได้ เพราะตระหนักถึงความสำคัญอยู่แล้ว โดยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งประชาธิปัตย์มีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับนายนริศ ขำนุรักษ์ ทำหน้าที่ประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง จึงไม่มีความกังวล อีกทั้งรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ก็ต้องคิดถึงภารกิจในการลงมติในสภาฯ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและฝ่ายค้าน

 ส่วนกรณีที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังไม่ลาออกจาก ส.ส. ตามที่มีข้อตกลงในที่ประชุมพรรค นายจุรินทร์ ปฏิเสธให้ความเห็นเรื่องนี้ ขณะเดียวกันมีรายงานว่านายจุติ ได้ร่างหนังสือลาออกจากการเป็น ส.ส.เตรียมไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นกับหัวหน้าพรรค


เงินนี่...ชักน่ากลัวขึ้นทุกวัน!นับวันจะใช้ซื้อได้ทุกอย่าง จนมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรไปหยุดมันได้ถึงจุดหนึ่ง โลกไม่แตก แต่มนุษย์จะตกต่ำ เมื่อสังคมให้ค่าเงินเหนือความเป็นมนุษย์

นี่ไง....'ใบเสร็จปล่อยกู้พรรค'
เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'