สนามบินนครปฐมส่อล่มชาวบ้านคัดค้าน


เพิ่มเพื่อน    

20 ส.ค. 2562 นายถาวร  เสนเนียม รมช.คมนาคม เปิดเผยว่าได้รับข้อร้องเรียนการก่อสร้างสนามบินนครปฐมจากประชาชนในพื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมว่า จากการที่กรมท่าอากาศยาน(ทย.) ได้ว่าจ้างบริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท ธารา คอนซัลแทนท์ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่ ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งจากผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมจัดจั้งสนามบินนครปฐม และกำหนดพื้นที่เหมาะสมแล้ว โดยใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ 3,500 ไร่ ในพื้นที่ ต.บางระกำ ต.ลำพญา อ.บางเลน และ ต.บางแก้วฟ้า ต.บางพระ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

“ประชาชนได้เสนอให้ ทย. ทบทวนความเหมาะสมในการกำหนดพื้นที่ศึกษาเพื่อก่อสร้างสนามบินในตำบลบางระกำ อ.บางเลน เนื่องจากพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ จากพื้นที่ในการก่อสร้างทั้งหมด 3,500 ไร่ ของการก่อสร้างเป็นพื้นที่ของ ต.บางระกำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีโครงการบ้านมั่นคง รวมทั้งการก่อสร้างสนามบินอาจส่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในชุมชน การจ้างงาน การตกงาน และปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนได้จัดทำศึกษา HIA ควบคู่ไปกับการศึกษา EIA ของบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่”นายถาวร กล่าว

นายถาวร กล่าวต่ออีกว่า ในปี พ.ศ.57 – 58 นั้น ทย. ได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินเพื่อรองรับปัญหาความแออัดของเที่ยวบิน และผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 11 แห่ง และได้รายงานผลการศึกษาว่า พื้นที่ อ.นครชัยศรี และ อ.บางเลน จ.นครปฐม มีความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบิน สามารถลดปัญหาความแออัดของการใช้ท่าอากาศยานข้างต้น รวมทั้งมีความคุ้มค่า ความเหมาะสม และบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62

อย่างไรก็ตาม จะนำข้อร้องเรียนที่ได้รับมอบ ไปให้ ทย. เพื่อพิจารณาเหตุผลของข้อร้องเรียน ว่าจะสามารถทบทวนการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่ อ.นครชัยศรี และ อ.บางเลน ไป อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ได้หรือไม่ ตลอดจนการเยียวยา และความช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องพัฒนาและพื้นที่ที่ศึกษามีความเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่ฯ จะทำให้ชุมชนมีรายได้ เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น โดย ทย.ควรให้ข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้าใจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่การก่อสร้างสนามบินในพื้นที่จังหวัดนครปฐมต่อไป


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก