"สุวิทย์" มอบ โจทย์คณะทำงานพัฒนาระบบ TCAS หา แพลตฟอร์มกลาง แก้ซ้ำซ้อน


   


20 ส.ค.62-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานพัฒนาระบบการรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เข้าพบตน เพื่อรับนโยบายแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา โดยทีมงานได้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานระบบ TCAS ให้ตนทราบ ซึ่งเป็นการรับฟังข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น และยังไม่ได้มีข้อยุติอะไร อย่างไรก็ตาม ตนได้เสนอคณะทำงาน ว่า ควรคิดเรื่องนี้ให้ครบทั้งระบบ เพราะระบบขณะนี้มีหลายช่องทางในการคัดเลือก จึงอยากให้ช่วยคิดหาแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มกลางจริงๆ ที่ทุกฝ่ายอยากมีส่วนร่วม  และความจริงแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่ยังซ้ำซ้อนกันอยู่ ซึ่งในที่สุดแล้วระบบการคัดเลือกจะต้องตอบโจทย์เรื่องสมรรถนะ ซึ่งคณะทำงานฯก็บอกว่าต้องใช้เวลา ตนจึงให้คณะทำงานฯ กลับไปหาวิธีการก่อน ซึ่งก็ต้องให้เวลาทำการบ้าน 
 


วันนี้ พุธ ๑๘ กันยา ฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปรัฐบาล ประเด็น "นายกฯ ถวายสัตย์ฯ" ส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุม

ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า