สพฐ. กำชับ รร. หลีกทาง TCAS ไม่ควรจัดวันสอบปลายภาคชนกัน 


เพิ่มเพื่อน    

3มี.ค.64- ตามที่ขณะนี้มีกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบุว่าการสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ในปีการศึกษา 2564 ที่กำหนดให้การสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลื่อนสอบวันท่ี 27 – 28 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบวันท่ี 27 เมษายน 2564 การสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) วันที่ 20-23 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ วันที่ 23 เมษายน 2564 และสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ 29 เมษายน 2564 และสอบวิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน วันที่ 6-10 เมษายน 2564 ซึ่งมีข้อกังวลว่า การสอบดังกล่าวจะชนกับการสอบอื่นๆ ของหลายโรงเรียน เช่น วันสอบปลายภาค ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2564 ไปชนกับ GAT/PAT ที่สอบระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคมนั้น

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งรับทราบแล้ว ว่า การจะดำเนินการจัดสอบอะไรนั้นให้ยึดกับการสอบของหน่วยงานภายนอกเป็นหลัก เนื่องจากโรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนและลดระยะเวลาสลับเวลาการสอบได้ อีกทั้งการสอบปลายภาคเป็นการออกข้อสอบจากโรงเรียนอยู่แล้ว จึงไม่มีผลกระทบอะไร  ซึ่งขณะนี้เราต้องเยียวยาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน เพราะเราเจอปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ดังนั้น  จึงขอให้โรงเรียนบริหารจัดการให้นักเรียนไปสอบวัดและประเมินผลที่มีผลต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นโรงเรียนจึงค่อยมาบริหารจัดการการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 อีกครั้ง ซึ่งตนเชื่อว่าโรงเรียนทุกแห่งสามารถบริหารจัดการได้อย่างแน่นอน อีกทั้ง สพฐ.ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการสอบปลายภาคตายตัวว่าจำเป็นต้องสอบช่วงเวลาใด  
 
“ส่วนประเด็นที่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจะเปิดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบสลับวันเรียนแล้วนั้น เรื่องนี้ผมมองว่าต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้เชื่อว่าหากพิจารณาให้โรงเรียนเปิดเรียนได้ทาง ศบค.จังหวัดได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว”เลขาฯ กพฐ. กล่าว
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"