คมนาคมขีดเส้น15 วันพัฒนาท่าเรือคลองแสนแสบต้องเสร็จ


   

“อธิรัฐ”สั่งผู้ประกอบการเรือคลองแสนแสบเพิ่มเรือ5ลำ พร้อมติด Wi-Fi เสาที่กั้นบนท่าเรือ พ่วงพัฒนาเทคโนโลยีท่าเรือ ต้องแล้วเสร็จภายใน15 วัน จี้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือดูแลความปลอดภัยเป็นสองกะ


21 ส.ค.62-นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เรือคลองแสนแสบเร่งเพิ่มคุณภาพบริการเพื่อดูแลประชาชน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือคลองแสนแสบ เพิ่มจำนวนเรือโดยสารอีก 5 ลำ จาก 55 ลำ เป็น 60 ลำ ติดจีพีเอส พร้อมจอแสดงพิกัดในเรือทุกลำ ติดสัญญาณ Wifi บนท่าเรือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและทำเสาที่กั้นบนท่าเรือทุกท่า ทั้งหมดนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 

อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ กรมเจ้าท่า จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชน ท่าละ 1-2 คน และเพิ่มเป็น 3 คนในช่วงเวลาเร่งด่วน ทุกท่าจำนวน 28 ท่า ดูแลผู้โดยสารระหว่างก้าวลงเรือให้มีความปลอดภัย แบ่งกำลังคนลงพื้นที่ 2 กะ จากตี 5 ถึงช่วงบ่าย กะสอง เที่ยงถึงเรือหมด หรือ 20.00 น. พร้อมติดตั้งจอแสดงผล (TV) Smart Information บริเวณท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ จำนวน 28 ท่าเรือ

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบ ไม่ให้ผู้โดยสารลงเรือเกินกำหนด โดยใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ สังเกตุไม่ให้เส้นกำหนดน้ำหนักบรรทุกของเรือซึ่งอยู่ที่บริเวณใต้ท้องเรือ ถ้าปริ่มน้ำ ห้ามให้ผู้โดยสารขึ้นเรืออีก

นายอธิรัฐกล่าวต่อว่าจากสถิติมีเรือที่ให้บริการผู้โดยสารประมาณ 350 เที่ยวต่อวัน ในวันจันทร์ - วันศุกร์ มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 60,000 คนต่อวัน และในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 35,000 - 40,000 คนต่อวัน ดังนั้นจึงสั่งการกำหนดแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือไปสู่ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ โดยให้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการจัดระเบียบการเดินเรือในคลองแสนแสบ เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทราบทุกสัปดาห์ 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการในระยะแรกของการจัดระเบียบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ อาจมีความล่าช้าในการขึ้น - ลงเรือ เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออำนวยความสะดวกการขึ้นลง - เรือ ให้มีความเหมาะสมกับเรือแต่ละลำ เพื่อลดความแออัดและการยืนรอบนท่า เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการ


ด้านนาย เชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัทครอบครัวขนส่ง ผู้ให้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ  กล่าวว่าจะรับมอบนโยบายไปปฏิบัติ โดยปัจจุบันมีเรือให้บริการ 55 ลำ โดยเรือด่วนคลองแสนแสบได้ปรับเป็นรุ่นใหม่แล้ว 30 ลำ เหลืออีก 30 ลำ ซึ่งตามแผนเดิมจะพัฒนาให้เป็นรุ่นใหม่ครบทุกลำได้ภายในปี 2563 การนำเรือที่รอพัฒนาออกมาใช้งาน นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาท่าเรืออีก 3 ท่า ที่เป็นจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ ท่าเรืออโศก ราชเทวี และคลองตัน โดยจะขยายจาก 20 เมตร เป็น 90 เมตร เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน


นี่คือ............ ความพยายามสร้าง "หลักฐานเทียม" เพื่อนำไปเสริมวาทกรรม "ประยุทธ์ทำอะไรก็ไม่ผิด" ของฝ่ายค้าน

วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"