ตั้งเป้าหมาย 


   

    บางคนอาจจะรู้สึกว่าหากเกษียณด้วยการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองหลักๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต โคราช อาจจะต้องใช้เงินเพื่อการดำรงชีวิตแต่ละเดือนในระดับสูง เพราะค่าครองชีพแพง ทางออกก็คงเป็นเมืองรองๆ ที่มีค่าครองชีพระดับต่ำลงมา หากมีแผนแบบนี้ก็ต้องเริ่มศึกษาหาข้อมูลและทดลองด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเป้าหมาย ว่าหากมาใช้ชีวิตแบบถาวรจริงๆ จะอยู่ได้หรือไม่ และสำรวจปัจจัยพื้นฐานว่าพร้อมหรือไม่ เช่น โรงพยาบาล ระบบขนส่ง สวนสาธารณะ ที่พักอาศัย เป็นต้น
    เรียกว่า บั้นปลายชีวิตจะมีความสุข เผลอๆ สุขกว่าตอนนี้เสียอีก หากมีการตั้งเป้าหมายไว้ค่ะ.


ที่ "อุบลราชธานี"....."กองทัพน้ำใจ" กับ "กองทัพน้ำท่วม" ขับเคี่ยวกันมาเป็นสัปดาห์แล้ว ตอนนี้ ดูเหมือน "กองทัพน้ำ" กำลังอ่อนแรง 

'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ
ตรรกะ 'ตลบตะแลง' ของธร