ทำดอกไม้จากเศษผ้า งานฝีมือช่วยฝึกสมอง


   


    เมื่อเข้าสู่วัยหลัก 5 หลัก 6 นั้น เราๆ ท่านๆ ไม่ควรอยู่เฉยๆ ทั้งนี้ กิจกรรมอย่างง่ายที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินและฝึกสมองให้กับคนวัยนี้ คืองานประดิษฐ์จากเศษผ้าเหลือใช้ อาทิ การทำดอกไม้จากเศษผ้า ประโยชน์ของงานฝีมือดังกล่าว นอกจากทำเป็นรายได้เสริมแล้ว เพราะงานแฮนด์เมดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ยังเป็นการฝึกสมองให้ได้คิด ได้สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ รู้จักต่อยอดสิ่งของที่เหลือใช้อย่างเศษผ้าให้เป็นดอกไม้สวยงาม ที่สำคัญในแต่ละท้องถิ่นยังสามารถประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ให้เป็นดอกไม้ประจำพื้นที่เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ ก็จะทำให้ชิ้นงานดูไม่ซ้ำแบบใคร.
    ข้อมูลโดย:นิธี สุธรรมรักษ์ 
ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านสันกอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย


วันนี้ พุธ ๑๘ กันยา ฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปรัฐบาล ประเด็น "นายกฯ ถวายสัตย์ฯ" ส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุม

ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า