'ไก่จ๋า'ขออนุญาตพ่นหยาบ ด่าเลว-อัปรีย์เขียนรธน.ฉบับปี 2560


เพิ่มเพื่อน    

23 ส.ค.62 - นายวัฒนา เมือสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "รัฐธรรมนูญฉบับที่นายมีชัยเขียนเริ่มพ่นพิษออกมาเรื่อยๆ นอกจากจะบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกคนอื่นแต่ได้ประยุทธ์มาเป็นนายกแล้ว ล่าสุดคือ ส.ส. ปัดเศษจะขอยุบพรรคหนีตายเพื่อไปหาพรรคใหม่อยู่เพราะมีข่าวว่า ส.ส. นครปฐมที่ป่วยอาจจะลาออกซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทำให้ ส.ส. ปัดเศษที่ได้คะแนนน้อยที่สุดอาจถูกปรับออกแบบที่เคยเกิดเมื่อเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่

ความอุบาทว์ของรัฐธรรมนูญที่นายมีชัยเขียนยังมีมากกว่านั้น โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามคือ 84 เสียง ก็คนเหล่านี้เข้ามาได้เพราะรัฐธรรมนูญแบบนี้จึงไม่มีทางจะยกมือหนุนให้มีการแก้ไขเพื่อทุบหม้อข้าวตัวเอง ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลอยากแก้ไขก็ทำไม่ได้หากพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ที่มีเสียงรวมกัน 217 เสียงไม่เอาด้วย เพราะมาตรา 256 (6) บัญญัติว่าต้องได้รับเสียงจากฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 50 กว่าเสียง

ทั้งหมดคือความเลวของรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเพื่อแช่แข็งประเทศ ออกแบบการเลือกตั้งที่มีแห่งเดียวในโลกทำให้ได้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำขาดเสถียรภาพ เพราะวันๆ ต้องแก้ปัญหาให้ตัวเองโดยวิธีซื้อตัวหรือดูด ส.ส. ฝ่ายค้านมาเติมเสียงให้รัฐบาล สวนทางกับแนวทางปฏิรูปการเมืองที่ทุกฝ่ายอยากเห็นและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ ขอใช้คำหยาบว่าวิธีการที่อัปรีย์ขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่คนที่สุดๆ จริงๆ ไม่มีทางคิดออก นั่นคือเหตุผลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอญัตติเพื่อขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาวิธีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมาใช้บังคับต่อไป"


เห็นเขาล่ารายชื่อ....... คัดค้าน "ยุบอนาคตใหม่" กันครึกโครมตามโซเชียลมีเดีย ผมก็พลอยคึกตามไปด้วย

จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'
'โคราช' สะท้อน 'บทบาท สส.'
ได้อะไร 'ในเสีย' ที่โคราช?