'ไก่จ๋า'ขออนุญาตพ่นหยาบ ด่าเลว-อัปรีย์เขียนรธน.ฉบับปี 2560


   

23 ส.ค.62 - นายวัฒนา เมือสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "รัฐธรรมนูญฉบับที่นายมีชัยเขียนเริ่มพ่นพิษออกมาเรื่อยๆ นอกจากจะบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกคนอื่นแต่ได้ประยุทธ์มาเป็นนายกแล้ว ล่าสุดคือ ส.ส. ปัดเศษจะขอยุบพรรคหนีตายเพื่อไปหาพรรคใหม่อยู่เพราะมีข่าวว่า ส.ส. นครปฐมที่ป่วยอาจจะลาออกซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทำให้ ส.ส. ปัดเศษที่ได้คะแนนน้อยที่สุดอาจถูกปรับออกแบบที่เคยเกิดเมื่อเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่

ความอุบาทว์ของรัฐธรรมนูญที่นายมีชัยเขียนยังมีมากกว่านั้น โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามคือ 84 เสียง ก็คนเหล่านี้เข้ามาได้เพราะรัฐธรรมนูญแบบนี้จึงไม่มีทางจะยกมือหนุนให้มีการแก้ไขเพื่อทุบหม้อข้าวตัวเอง ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลอยากแก้ไขก็ทำไม่ได้หากพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ที่มีเสียงรวมกัน 217 เสียงไม่เอาด้วย เพราะมาตรา 256 (6) บัญญัติว่าต้องได้รับเสียงจากฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 50 กว่าเสียง

ทั้งหมดคือความเลวของรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเพื่อแช่แข็งประเทศ ออกแบบการเลือกตั้งที่มีแห่งเดียวในโลกทำให้ได้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำขาดเสถียรภาพ เพราะวันๆ ต้องแก้ปัญหาให้ตัวเองโดยวิธีซื้อตัวหรือดูด ส.ส. ฝ่ายค้านมาเติมเสียงให้รัฐบาล สวนทางกับแนวทางปฏิรูปการเมืองที่ทุกฝ่ายอยากเห็นและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ ขอใช้คำหยาบว่าวิธีการที่อัปรีย์ขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่คนที่สุดๆ จริงๆ ไม่มีทางคิดออก นั่นคือเหตุผลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอญัตติเพื่อขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาวิธีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมาใช้บังคับต่อไป"


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ