กอ.รมน.เพิ่มช่องทางลงทะเบียนซิมการ์ด -แสดงอัตลักษณ์ก่อนเดินทางไป 3 จชต.


   

24 ส.ค. 62 - พล.ต.ธนาธิป ส่วงแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่ากรณีที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่อยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จชต. ภายหลังที่ กอ.รมน.ภาค 4 แจ้งให้ลงทะเบียน ก่อน 31 ต.ค.62 หากไม่ลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนี้จะใช้งานไม่ได้  เพื่อป้องกันการร้องเรียนและความรู้สึกที่ไม่ดีของพี่น้องประชาชน ทางกอ.รมน.ภาค4สน.และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้หาแนวทางการแก้ไขขั้นต้นให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์

กล่าวคือ ได้อำนวยความสะดวกในการวางมาตราการจัดทำAPPLICATIONสำหรับผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในและนอกเขตพื้นที่ 3 จชต.ที่จะต้องใช้งานโทรศัพท์และยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถแจ้งลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองเพื่อจะทำให้สัญญาณโทรศัพท์ ใช้ต่อไปได้ ปัจจุบันกสทช.และกอ.รมน.ภาค4 สน. กำลังดำเนินการจัดทำ appication และจะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ผู้ที่มีความจำเป็นใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้รับทราบ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ และผู้ที่จะเดินทางมาในพื้นที่ดังกล่าว.