โพลหนุนซักฟอกปมถวายสัตย์ฯ


   


    ประชาชนหนุนฝ่ายค้านซักฟอกไม่ลงมติ "บิ๊กตู่" ปมถวายสัตย์ฯ แม้เชื่อเป็นเกมการเมือง มองมีผลต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลลดลง เพราะเกี่ยวข้องกับ นายกฯ โดยตรง เพื่อไทยตั้งท่าไม่ยอมหลัง "ชวน" ให้เวลาวันเดียว 
    หลังนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าเตรียมบรรจุญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กรณีเรื่องการถวายสัตย์ฯ ในช่วงเดือนกันยายน ก่อนจะมีการปิดประชุมสภาในวันที่ 18 ก.ย. 
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,184 คน ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 ต่อกรณีการยื่นญัตติอภิปรายโดยไม่ลงมติดังกล่าวของฝ่ายค้าน สรุปผลได้ ดังนี้ 
    เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าฝ่ายค้านมีเหตุผลเพียงพอต่อการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ กรณีการถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ระบุว่า   มีเหตุผลเพียงพอ 77.20% เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วนจริง ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่เหมาะสม ควรแก้ไขให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ตามด้วย มีเหตุผลไม่เพียงพอ    22.80% เพราะอยากให้สนใจเรื่องการบริหารบ้านเมือง การแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนมากกว่า  เป็นการจ้องจับผิด หาเรื่องรัฐบาล เสียเวลา ฯลฯ 
    เมื่อถามถึงว่า ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วย 66.72% เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ นายกฯ ควรชี้แจงอย่างเป็นทางการ อยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่สามารถกระทำได้ ฯลฯ, อันดับ 2    ไม่เห็นด้วย 18.67% เพราะอาจกลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้ง ไม่เกิดผลดีกับทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองให้แย่ลง ฯลฯ,  
อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 14.61% เพราะเป็นประเด็นล่อแหลม ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบ ปัญหายังคงยืดเยื้อบานปลาย ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านยังคงออกมาตอบโต้กันไปมา ฯลฯ
    ผลสำรวจเผยว่า เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์เป็นเกมการเมืองหรือไม่ ส่วนใหญ่คือ ตอบว่าเป็นเกมการเมือง 40.79% เพราะ    ต้องการสร้างกระแสทางการเมือง บีบให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก เป็นการหาจุดอ่อนเพื่อโจมตีรัฐบาล อยากให้มีการเลือกนายกฯ ใหม่ ฯลฯ, อันดับ 2 ไม่เป็นเกมการเมือง 34.97% เพราะฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้เหมาะสม เมื่อนายกฯ ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ควรเพิกเฉย การยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายเป็นเรื่องปกติทางการเมือง ฯลฯ, อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 24.24%
เพราะควรดูที่เจตนาของฝ่ายค้านและความตั้งใจที่จะยื่นซักฟอกว่ามีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด ข่าวมีหลายกระแส ทำให้สับสน ฯลฯ
    ส่วนเมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าการซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ครั้งนี้จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลอย่างไร อันดับ 1 เชื่อมั่นลดลง 62.14% เพราะ    เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์โดยตรง ทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย ไม่มั่นใจในการทำงาน รัฐบาลมีจุดอ่อนหลายอย่าง ฯลฯ ตามด้วย เชื่อมั่นเหมือนเดิม    28.80% เพราะทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้ ไม่ส่งผลต่อการบริหารบ้านเมือง ยังทำงานต่อไปได้ มีนโยบายออกมาช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ, อันดับ 3 เชื่อมั่นมากขึ้น 9.06% เพราะหากมีการชี้แจงอย่างชัดเจน ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น น่าจะมีการเตรียมตัวมาดี ฯลฯ
    นอกจากนี้ เมื่อถามถึงว่าสิ่งที่ประชาชนอยากบอกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน กรณีการอภิปรายยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ คือ ฝ่ายรัฐบาลอันดับ 1    การตอบคำถาม การชี้แจง ต้องชัดเจนตรงประเด็น    46.75%, อันดับ 2 ตั้งใจรับฟังอย่างมีสติ มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่วู่วาม  34.15%, อันดับ 3 ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด รักษาสัญญา บริหารบ้านเมืองตามนโยบาย    18.29%, อันดับ 4 เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามกฎระเบียบในที่ประชุม 13.82%, อันดับ 5 มีการเตรียมตัวที่ดี เตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน    10.16%
    ขณะที่ฝ่ายค้าน ประชาชนเสนอว่าไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี สุภาพ 31.38%, 
อันดับ 2 เน้นเรื่องการทำงาน การดูแลประชาชน นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม 28.87%, อันดับ 3 เป็นฝ่ายค้านที่ดี เคารพกติกา ไม่ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ    26.36%, อันดับ 4 รักษาเวลา ไม่ยืดเยื้อ พูดให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 19.67%, อันดับ 5 มีข้อมูล หลักฐานที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ 15.06%
    ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่วิปรัฐบาลจะให้เวลา 1 วัน สำหรับการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติว่า อยากให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาจากเนื้อหา เนื่องจากการอภิปรายตามมาตรา 152 เป็นการอภิปรายเพื่อหาทางออกให้กับรัฐบาล จึงควรหารือให้เสร็จสิ้นกระบวนความ ไม่ควรเอาเวลามาเป็นตัวกำหนด.


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'