กกต.เตือน'ไพบูลย์'ระวังสิ้นสภาพส.ส.!เคลียร์บัญชีการเงินพรรคเกิน60วันจบเห่แน่


เพิ่มเพื่อน    


27 ส.ค.62-    นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ( พตส.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสเฟซบุ๊ค หลังที่ประชุมกกต.  มีมติให้พรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์  นิติตะวัน สิ้นสภาพ   ว่าการทำให้พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนเป็นหน้าที่ของใคร  ตั้งมาได้ขวบเดียวแล้วถูกทำให้สิ้นสภาพ โดยขอเลิกตาม มาตรา 91 (7) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)​ ว่าด้วยพรรคการเมือง   ซึ่งวรรคท้ายของ มาตรา 91  เขียนว่า “เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็น ส.ส.ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองตามมาตรานี้  เป็นการถูกยุบพรรค” จึงเป็นอานิสงส์แก่ ส.ส.ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(10) คือต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 60 วันนับแต่วันที่ กกต.ประกาศการสิ้นสภาพของพรรคนั้น

อย่างไรก็ตาม หลัง กกต. มีมติให้สิ้นสภาพ และกฎหมายให้ ส.ส.พรรคนั้นสามารถหาพรรคสังกัดได้ภายใน 60 วัน  เมื่อกลับไปดู พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  มาตรา95  ระบุว่า เมื่อพรรคการเมืองสิ้นสภาพ หัวหน้าพรรคนั้นต้องส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน  รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศการสิ้นสภาพ และยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหน้าที่ชำระบัญชีให้เสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน  และขยายเวลาได้อีก 180 วัน ซึ่งมาตรา 95 วรรค 2 กำหนดให้ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่ กกต.ประกาศให้สิ้นสภาพ  ยังคงต้องปฎิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ

 “ปัญหามันอยู่ตรงนี้ หากเป็น ส.ส.อย่างเดียวก็หาที่อยู่ใหม่ได้ทันทีที่พรรคสิ้นสภาพ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน  แต่ถ้าเป็นทั้ง ส.ส.และเป็นหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคด้วย ที่กฎหมายบังคับให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ต้องอยู่ต่อจนกว่าจะชำระบัญชีเสร็จ  สมมุติหากชำระบัญชีเสร็จเกิน 60 นับแต่วันสิ้นสภาพ ความเป็น ส.ส.จะสิ้นสุดลงด้วยหรือเปล่า เพราะหากท่าน ส.ส.มีสองสถานะควบคู่กัน” นายณัฏฐ์ กล่าว.


บอกก่อน.....ผมไม่รู้จริงๆ ว่า "พรรคพลังประชารัฐ" เขาเล่นอะไรกัน?รัฐบาลกำลังไปได้ดีจู่ๆ ก็เล่นเกมชิงเก้าอี้ "หัวหน้าพรรค" โดย กก.บห. "เกินกึ่งหนึ่ง" รวมหัวกัน ยื่นหนังสือลาออก เมื่อวาน (๑ มิ.ย.๖๓)เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารพรรค "พ้นตำแหน่ง" ทั้งคณะ ต้องเลือกตั้ง กก.บห.กันใหม่ทั้งหมด ภายใน ๔๕ วัน!

"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'