น้ำล้นเขื่อน! หนองคายเร่งระบายลงแม่น้ำโขง รับมือพายุ 'โพดุล'


   

29 ส.ค.62 - จังหวัดหนองคาย ยังคงเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลัก 3 แห่งที่มีปริมาตรน้ำภายในอ่างเกินความจุ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อ.โพธิ์ตาก ที่มีปริมาตรน้ำภายในอ่าง 4.047 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 101.175 , อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน ที่มีปริมาตรน้ำภายในอ่าง 8.493 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 108.885 และอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน อ.ท่าบ่อ ที่มีปริมาตรน้ำภายในอ่าง 9.606 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 111.439 ขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลักขนาดกลาง 4 แห่ง มีปริมาตรน้ำ รวม 23.184 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 100.06

นอกจากนี้ยังได้เร่งระบายน้ำจากลำห้วยสาขาที่มีประตูระบายน้ำทั้งลำห้วยหลวง และลำห้วยโมง โดยเฉพาะลำห้วยโมง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อ.ท่าบ่อ ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 4 บาน เร่งระบายน้ำจากลำห้วยลงในแม่น้ำโขง ซึ่งวันนี้ (29 ส.ค. 62) มีน้ำอยู่ในระบบมากถึง 14.688 ล้าน ลบ.ม. สามารถระบายน้ำลงในแม่น้ำโขงได้วันละ 7.636 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำในลำห้วยโมงสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขง 1.5 เมตร ซึ่งการเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำห้วยสาขาครั้งนี้ เพื่อเป็นการพร่องน้ำได้รองรับฝนที่จะตกลงมาใหม่จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน“โพดุล” ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันตลอด 24 ชั่วโมง


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา