'บิ๊กป้อม'กำชับทุกหน่วยงานเป็นหนึ่งเดียว มุ่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์จริงจัง


เพิ่มเพื่อน    

30 ส.ค.62 - พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อ 10.00  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯได้เรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/62 ที่ ห้องประชุม ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับทราบผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 62  และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับและติดตาม การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ เป็นประธาน เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและติดตามการแก้ปัญหาของหน่วยต่างๆและจัดทำรายงานของประเทศไทยประจำปี 
 

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน ถึงความพยายามร่วมกันในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ผ่านมา มีผลให้ภาพรวมการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย มีพัฒนาการมากขึ้นและมีผลต่อความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม การค้ามนุษย์เป็นปัญหาสะสมในไทยมาต่อเนื่องยาวนาน และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) พร้อมย้ำ ความเข้าใจและความเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ความพยายามร่วมกันมากขึ้น เพื่อลงลึกขับเคลื่อนแก้ปัญหาในทุกมิติอย่างจริงจัง  ทั้งนี้ให้เร่งรัดนำข้อเสนอแนะของสหรัฐฯทั้งหมด เป็นแนวทางหลักขับเคลื่อนด้วยกลไกที่จัดตั้งขึ้น ที่มี พม.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก

โดยให้ความสำคัญ ท้ังด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือและด้านการป้องกัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสถานคุ้มครองผู้เสียหายที่ไม่เพียงพอ  ทั้งนี้ให้ ตช.เร่งรัดการปราบปราม โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ทางเพศ  และติดตามให้นำ้หนักทางเทคนิคกับคดีที่ค้าง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการคัดแยกและการสอบสวนให้สามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง 

พร้อมทั้ง ขอให้ รง.เร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแนวทางการดูแลผู้เสียหายจากคดีแรงงานบังคับ  พร้อมกันนี้ ขอให้ร่วมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น และจะต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด 


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'