'บิ๊กป้อม'กำชับทุกหน่วยงานเป็นหนึ่งเดียว มุ่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์จริงจัง


   

30 ส.ค.62 - พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อ 10.00  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯได้เรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/62 ที่ ห้องประชุม ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับทราบผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 62  และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับและติดตาม การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ เป็นประธาน เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและติดตามการแก้ปัญหาของหน่วยต่างๆและจัดทำรายงานของประเทศไทยประจำปี 
 

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน ถึงความพยายามร่วมกันในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ผ่านมา มีผลให้ภาพรวมการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย มีพัฒนาการมากขึ้นและมีผลต่อความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม การค้ามนุษย์เป็นปัญหาสะสมในไทยมาต่อเนื่องยาวนาน และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) พร้อมย้ำ ความเข้าใจและความเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ความพยายามร่วมกันมากขึ้น เพื่อลงลึกขับเคลื่อนแก้ปัญหาในทุกมิติอย่างจริงจัง  ทั้งนี้ให้เร่งรัดนำข้อเสนอแนะของสหรัฐฯทั้งหมด เป็นแนวทางหลักขับเคลื่อนด้วยกลไกที่จัดตั้งขึ้น ที่มี พม.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก

โดยให้ความสำคัญ ท้ังด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือและด้านการป้องกัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสถานคุ้มครองผู้เสียหายที่ไม่เพียงพอ  ทั้งนี้ให้ ตช.เร่งรัดการปราบปราม โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ทางเพศ  และติดตามให้นำ้หนักทางเทคนิคกับคดีที่ค้าง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการคัดแยกและการสอบสวนให้สามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง 

พร้อมทั้ง ขอให้ รง.เร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแนวทางการดูแลผู้เสียหายจากคดีแรงงานบังคับ  พร้อมกันนี้ ขอให้ร่วมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น และจะต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด 


ก็สนุกกันใหญ่........พอ ผบ.ทบ. "พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์" เดี่ยวไมโครโฟนจบ "อ็องตวน-ปิยบุตร" ก็ตั้งเวที เดี่ยวมั่งผมฟังบางช่วง-บางตอนแล้ว ต้องบอกว่า ปิยบุตรเอ้ย...

ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."
อนุทิน 'อย่าห้าวริมปากเหว'
เมื่อ 'อนาคตใหม่' ผิดแผน
อย่าให้เป็น 'วิกฤติตุลาการ'
'นักสืบโซเชียล' ถลก 'ปิยบุตร'