อว. ทุ่ม 200 ล้าน ปั้น สถาบันควอนตัมแห่งชาติ


เพิ่มเพื่อน    

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินทางมาเยี่ยมชมความพร้อมของการเตรียมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม จากนั้น ดร.สุวิทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า เทคโนโลยีควอนตัมมีความสำคัญมากที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ทั้งด้านฟิสิกส์ เคมี การแพทย์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะทำให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านจากยุคดิจิทัลสู่ยุคของควอนตัม ทั้งนี้ อว.จะใช้งบประมาณจำนวน 200 ล้านบาท จากงบประมาณวิจัยที่ อว. ตั้งไว้ 3.7 หมื่นล้านบาท เพื่อที่จะลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมให้สำเร็จภายใน 5 ปี ถือเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อให้สู้กับโลก ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีควอนตัมมาก

 

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ภายในเดือน ก.ย.นี้ จะให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกนหลักในการขึ้นรูปสถาบันควอนตัมแห่งชาติ โดยร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยเครือข่าย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น รวมทั้งบุคลากรด้านควอนตัมระดับหัวกะทิของประเทศ ประมาณ 42 คนมาประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำโรดแมปการจัดตั้งสถาบันควอนตัมแห่งชาติให้เกิดขึ้นให้ได้ภายใน 5 ปี ที่สำคัญ จะต้องมีการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยี เพราะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงประเทศจะตกขบวนก้าวตามโลกไม่ทัน การลงทุนเรื่องสถาบันควอนตัมแห่งชาติ เป็นการลงทุนที่รัฐบาลหวังผล


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?