ครม.ไฟเขียวโยกย้ายคลัง 7 ตำแหน่ง


เพิ่มเพื่อน    

ครม. ไฟเขียวโยกย้ายคลัง 7 ตำแหน่ง ดัน “ยุทธนา” คุมธนารักษ์ เข็น “ภูมิศักดิ์” ดูแลบัญชีกลาง ขุนคลังมั่นใจทำงานร่วมกันได้เรียบร้อยราบรื่นแน่นอน

3 ก.ย. 62 - นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2562  เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง จำนวน 7 คน โดยแต่งตั้งให้ นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ขึ้นดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ และ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง แทนนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่จะเกษียณอายุราชการ

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้ง นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขึ้นดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง , นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษา กรมบัญชีกลาง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง , นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ,นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และ นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษากรมศุลกากร ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายอุตตม กล่าวว่า การโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลังเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ไม่มีเสนอรายชื่ออื่นเพิ่มเติม และมั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง จะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลัง ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลวางไว้


โทษทีเถอะ.... มัวไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลซะ ๒ วัน เรื่อง "ตำรวจ-อัยการ" สั่งไม่ฟ้อง "นายบอส เรดบูล" เลยเหมือนผม "สับไกค้าง"

ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?