ครม.ไฟเขียวโยกย้ายคลัง 7 ตำแหน่ง


เพิ่มเพื่อน    

ครม. ไฟเขียวโยกย้ายคลัง 7 ตำแหน่ง ดัน “ยุทธนา” คุมธนารักษ์ เข็น “ภูมิศักดิ์” ดูแลบัญชีกลาง ขุนคลังมั่นใจทำงานร่วมกันได้เรียบร้อยราบรื่นแน่นอน

3 ก.ย. 62 - นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2562  เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง จำนวน 7 คน โดยแต่งตั้งให้ นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ขึ้นดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ และ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง แทนนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่จะเกษียณอายุราชการ

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้ง นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขึ้นดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง , นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษา กรมบัญชีกลาง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง , นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ,นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และ นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษากรมศุลกากร ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายอุตตม กล่าวว่า การโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลังเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ไม่มีเสนอรายชื่ออื่นเพิ่มเติม และมั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง จะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลัง ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลวางไว้


แท้จริงแล้ว....โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่คนโง่มักมองไม่เห็น!เพราะมักมองให้พ้นปลายจมูกตัวเองพรรคพลังประชารัฐ กำลังกลิ้งอยู่บนปากเหว  

"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"