ร้องกกต.ส่งศาลรธน.ชี้ขาดยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ส่อล้มล้างปกครอง


   

4 ก.ย. 62 – ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อประธาน กกต. ขอให้ตรวจสอบกรณีที่พรรคประชาชนปฏิรูปของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้มีมติยุบเลิกพรรคตัวเอง และ กกต. มีมติให้สิ้นสภาพ แต่ตนเห็นว่ายังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่าจะส่งผลให้ลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อเปลี่ยนแปลง ประกอบพรรคประชาชนปฏิรูปได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ส.ส.พึงมี การมายุบเลิกพรรคในช่วงที่ยังไม่ครบ 1 ปี อาจขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (4) ประกอบมาตรา 93ระบุเหตุการสิ้นสภาพ ส.ส.ไว้ว่า กรณีมีการเลือกตั้งซ่อมหรือรวมคะแนนใหม่ภายใน 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่มายุบเลิกในขณะนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
                
“เหตุผลการยุบพรรคไม่มีน้ำหนักเพียงพอและกระทบต่อเสรีภาพประชาชนที่ไปเลือกตั้ง เป็นรูปแบบที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง น่าจะเป็นเล่ห์ฉลที่ประชาชนอุตสาห์เลือกพรรคประชาชนปฏิรูป  เป็นโมเดลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งควรจะยุบเมื่อพ้นเลือกตั้งไปแล้ว 1 ปี การมายุบตัวเองเช่นนี้ไม่น่าจะถูกต้อง“ นายศรีสุวรรณ ระบุ

ทั้งนี้ ขอให้ กกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายไพบูลย์ยังมีสถานะเป็น ส.ส.หรือไม่ การยุบพรรคก่อน 1 ปีคะแนนของพรรคการเมืองที่ยุบเลิกควรกลายเป็นศูนย์ หรือนำคะแนนไปรวมกับพรรคใหม่ และการยุบพรรคก่อน 1 ปีเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 92 ( 1) พ.ร.ป.พรรคการเมือง เพื่อสร้างบรรทัดฐานไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดูถูกคะแนนเสียงประชาชนที่เลือกมา.


นี่คือ............ ความพยายามสร้าง "หลักฐานเทียม" เพื่อนำไปเสริมวาทกรรม "ประยุทธ์ทำอะไรก็ไม่ผิด" ของฝ่ายค้าน

วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"