20ก.ย.เผยแพร่ บัญชี‘ทรัพย์สิน’ ธนาธร-ปารีณา


เพิ่มเพื่อน    

  เปิดเซฟนักการเมืองอีกล็อต  2 สนช., 8 ส.ว.และ 6 ส.ส. อู้ฟู่ถ้วนหน้า สะสมปืนเพียบ “พล.อ.วสันต์” มีสมเด็จวัดระฆังองค์ละ 20 ล้าน “เนาวรัตน์” มีแค่ 10 ล้าน “เฉลียว” เจ้าของธุรกิจโรงสีมี 285 ล้าน   ระทึก! เตรียมเผยแพร่กรุสมบัติ “ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ- เอ๋-เต้” 20 ก.ย.นี้

    เมื่อวันที่ 6 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ 1.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย คือ พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย อดีต สมาชิก สนช. พบว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,885,820 บาท และ พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ อดีตสมาชิก สนช. และคู่สมรส พบว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 76,492,482 บาท และมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 950 บาท
     2.สมาชิกวุฒิสภา กรณีเข้ารับตำแหน่งจำนวน 8 ราย ได้แก่ นายเฉลียว เกาะแก้ว ส.ว. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 285,589,822 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนใน บจ.ไตรหิรัญ 2555 มูลค่ารวม 110,250,000 บาท
    นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล มีทรัพย์สิน 1,072,509 บาท หนี้สิน 49,902 บาท, นางทัศนา ยุวานนท์ ส.ว. และคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 145,413,744 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 60.5 ล้านบาท และยังแจ้งว่า มีกระเป๋าแบรนด์เนม 28 ใบ, นาฬิกาหรู 10 เรือน, ปืน 1 กระบอก, เครื่องประดับ 41 รายการ, พระเครื่อง 7 รายการ มูลค่า 11 ล้านบาทเศษ และปากกา St Dupont ฝังเพชร 1 ด้าม
    นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว. และคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 10,433,151 บาท หนี้สิน 300,000 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ อาวุธปืน 1 กระบอก และยังแจ้งว่ามีรายได้ประจำจากตำแหน่งที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพฯ เดือนละ 50,000 บาท ค่าเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์มติชน เดือนละ 20,000 บาท ค่าเขียนบทกวีตามวาระต่างๆ เดือนละ 20,000 บาท
    พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล ส.ว. และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 124,194,728 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ พระเครื่อง 7 องค์ เป็นมรดก มูลค่า 40 ล้านบาท อาทิ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (ได้รางวัลที่ 2 ในการประกวดพระเครื่องเมื่อปี 2561) มูลค่า 20 ล้านบาท 1 องค์, พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ มูลค่า 15 ล้านบาท 1 องค์ และเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี รุ่นแรก ปี 2503 จำนวน 1 องค์ มูลค่า 1 แสนบาท เป็นต้น
    พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 128,687,047 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 40,368,000 บาท, เงินฝาก 25,861,965 บาท, เงินลงทุน 15,39,573 บาท, ที่ดิน 10,974,550 บาท, นางเบญจรัตน์ จริยาธาราสิทธิ์ และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 34,620,506 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ส่วนใหญ่อยู่ใน จ.นครราชสีมา และสระบุรี
    นายอมร นิลเปรม และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 143,292,637 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนของคู่สมรส 59,990,000 บาท ที่ดิน 45,671,914 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร และ อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า นายอมรแจ้งว่ามีรายได้รวม 696,000 บาท แต่มีรายจ่ายมากถึง 3,136,818 บาท
    และ 3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 6 ราย คือ ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 38,501,320 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ ปืนสั้นและปืนยาวรวม 4 กระบอก, สร้อยคอทองคำ,  พระเลี่ยมทอง, พระพุทธรูปเหรียญทองคำ, พระเครื่องและเหรียญบูชา, นาฬิกายี่ห้อหรู 10 เรือน, เงินตราต่างประเทศ ยูเอสดอลลาร์ มูลค่า 620,000 บาท และ ยูโรดอลลาร์ มูลค่า 875,000 บาท
    น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,492,809 บาท
    พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,728,291 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ อาวุธปืนยี่ห้อซิกซาวเออร์ จำนวน 1 กระบอก
    นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,339,772 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
    นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ คู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 12,443,864 บาท มีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ พระเครื่อง 79 องค์ และอาวุธปืน
    นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 124,408,405 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินเกือบทุกอำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 90 โฉนด
     โดยมีรายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 20 ก.ย. ป.ป.ช.เตรียมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งของ ส.ส.อีก 74 คน ซึ่งในจำนวนนั้นมีบุคคลที่สังคมเฝ้าจับตา อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, นายปิยบุตร แสงกนกกุล, น.ส.พรรณิการ์ วานิช, นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 
    ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันเดียวกันนี้ มีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลัง อาสาสู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย (ACT) โดยมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
    พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนเป็นทหารคนหนึ่งที่มองว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับมัน เพราะเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมาก วันนี้มีการเชิญทั้งภาคประชาชน หน่วยงานอิสระ ข้าราชการ และผู้แทนพรรคการเมืองหลายๆ พรรคมา แต่สิ่งที่รำคาญคือจะสัมมนาหรือคุยอะไรกันหนักหนา หลับตาก็รู้แล้วว่าจะสรุปอย่างไร แต่เมื่อได้แนวทาง ทำไมไม่เอาแนวทางนี้ไปปฏิบัติ ไม่ต้องสัมมนาแล้ว ไปทำเลย เราขาดคนที่นำไปสู่ความสำเร็จแบบจับต้องได้ เรื่องที่ติดขัดทำไมไม่แก้ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน แต่จะเอาใครมาทำ ทำอย่างไร จะปกป้องคนให้ข้อมูลอย่างไร และจะสร้างความมั่นใจต่อความก้าวหน้าให้คนเหล่านี้อย่างไร.
 


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์