"สมศ".กุมขมับประเมินรอบ4ทำได้ไม่ถึง10% เหลือสถานศึกษาอีกหลายหมื่นโรง แต่กม.กำหนดให้ทำเสร็จภายในปี63


เพิ่มเพื่อน    


                                 

9ก.ย.62-สมศ. วอน ทบทวนกฎหมายคุณภาพการศึกษา  หวั่นประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ไม่ทันกรอบเวลา ที่กฎหมายประกาศศธ.กำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 63  แต่ขณะนี้ มีสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอมาให้ไม่ถึง10%  เท่านั้น  ด้านคุณหญิงกัลยา ชี้กฎหมายหลายเรื่องที่ติดขัด มาจากพ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่ ยังไม่ประกาศใช้ ทำให้การขับเคลื่อนต่างๆหยุดชะงัก

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รับฟังปัญหาการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งพบว่าหลายเรื่องมีอุปสรรคมาจากเรื่องกฎหมาย อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนงานการศึกษาอีกหลายอย่างที่มีอุปสรรค เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ ซึ่งตนทราบว่าขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองได้ เพื่อนำไปสู่กับปรับปรุงแก้ไขในประเด็นนั้นๆ หรือหากหน่วยงานต่างๆพิจารณาร่างดังกล่าวแล้วและไม่มีความเห็นในปรับปรุงแก้ไข ร่างดังกล่าวก็จะสามารถนำเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ด้านน.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า สำหรับปัญหาของ สมศ. ขณะนี้คือ กฎหมายกำหนดให้ สมศ. จะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (ปี 2559-2563) แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกกฎ ศธ. การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ส่งผลให้กระบวนการในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 เหลือน้อย เนื่องจากยังไม่ได้แก้กฎหมายให้มีการขยายเวลาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 อีกทั้งขณะนี้รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลมายัง สมศ.ก็ยังถือว่ามีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ สมศ.วางไว้ โดยในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีอยู่ประมาณ 2 หมื่นแห่ง แต่มีการส่งรายงานการประเมิณตนเองมาที่ สมศ. เพียง 1,000 กว่าแห่ง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนกว่า 3 หมื่นแห่ง ส่งมาเพียง 1,000 กว่าแห่ง นอกจากนี้ยังมีสถาบันอาชีวศึกษา ประมาณ 700 แห่ง ซึ่งข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีการพูดถึงสถาบันการศึกษาที่อยู่นอกระบบที่มีจำนวนกว่า 1,000 แห่งที่ยังไม่มีการประมินคุณภาพภายใน ดังนั้นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่เข้ามาถึง สมศ. ขณะนี้ถือว่ายังไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนสถานศึกษาทั้งหมดที่ สมศ.จะต้องประเมิน

“อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องเป็นอำนาจของ ศธ.แต่ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา มาร่วมกับกรรมการ เพื่อดูปัญหาการประเมินคุณภาพการศึกษาและทำให้ สมศ.สามารถเดินหน้าการประเมินคุณภาพไปได้แล้ว“รักษาการผอ.สมศ.กล่าว
 


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์