ยกหนุ่มขอนแก่นช่วยน้ำท่วมดับ เป็นกรณีศึกษาต้องพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ


เพิ่มเพื่อน    

9 ก.ย.62- ที่โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.มัญจาคีรี และ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โดยมีประชาชนที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินในปีนี้เข้ารับมอบรวมว่า 300 คน พร้อมระบุว่า  การดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกฉโนดที่ดินในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เป็นการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network  ที่เป็นการดำเนินงานครอบคลุมทั้งประเทศ โดยวันนี้ได้มีการมอบให้กับชาวขอนแก่น รวม 320 แปลง จากการสำรวจที่เสร็จสิ้นแล้ว 8,270 แปลง ในขณะนี้ภาพรวมทั่วทั้งประเทศจะต้องสำรวจและออกโฉนดที่ดินให้ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 80,000 แปลง  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือกร้อนของประชาชนทียังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งจากนี้ไปกรมที่ดินจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเพื่อดำเนินการออกโฉนดที่ดินที่เป็นการสำรวจที่เป็นปัจจุบันให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้แล้วเสร็จครบทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลทำงานในด้านต่างๆเพื่อความสุขของคนไทย โดยเฉพาะกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเรื่องใกล้ตัว วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมได้เกิดขึ้นในหลายจังหวัด บางจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลง และบางจังหวัดสถานการณ์นั้นยังคงน่าเป็นห่วง ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จังหวัดละ 200 ล้านบาท ยกเว้น จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ผ่านไป 2 สัปดาห์ก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุ ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่ราชการกำหนดทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน

 รมช.มหาดไทยระบุว่า นอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชน รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว ยังคงพบว่าจากเหตุน้ำท่วมดังกล่าวนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 27 คน ประเด็นนี้เราต้องคุยกันว่าทำไมการสูญเสียถึงตัวบุคคล โดยเฉพาะกรณีของชาว จ.ขอนแก่น ที่มีจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านขนของหนีน้ำท่วมแต่กับถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิต ซึ่งในเรื่องนี้ไม่ได้โทษใครหรือหน่วยงานใด จึงต้องยกกรณีดังกล่าวมาเป็นกรณีศึกษาในการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นว่าใครต้องทำอะไร หน่วยงานใดต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อลดการสุญเสียและสามารถที่จะรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า.


               


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"