"รมว.ศธ." หารือ "รมว.อว"วางแผนผลิตครู เป็นแม่พิมพ์ สอนเด็กตรงตามตลาดต้องการ 


เพิ่มเพื่อน    


9ก.ย.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ตนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และรับทราบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะเดินไปข้างหน้าในเรื่องของการผลิตครู  โดยในส่วนของ ศธ.นั้น ดูแลครูที่อยู่ในระบบ แต่ครูที่กำลังเข้ามาในระบบนั้นต้องมาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงไม่อยากให้มีการเสียงบประมาณซ้ำซ้อนในการพัฒนา  เพราะถ้าหากมีการพูดคุย ทำความเข้าใจกับฝ่ายผลิตครูจะทำให้งบประมาณที่ใช้จ่ายไปไม่ต้องเสียถึง 2 ครั้ง เช่น ศธ.ต้องมาพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระบบหากมีคุณภาพ ไม่เพียง เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานตั้งแต่แรก ศธ.จะได้ไม่ต้องทำตรงนี้ มหาวิทยาลัยจะได้สร้างความเข้มข้นในการพัฒนาครูแทน ศธ. ส่วนการปรับหลักสูตรนั้น ตนได้อธิบายให้ฝ่ายอนุกรรมการคุรุสภา และสภาคณบดีครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบข้อมูล และแนวทางในการพัฒนาครูของ ศธ. 

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับการผลิตครูในแต่ละช่วงชั้น ตนมองว่าวิธีการต้องไม่เหมือนกัน เช่น การผลิตครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษา ความเข้มข้น  จิตวิทยาในช่วงอายุของเด็กแตกต่างกัน ดังนั้น หลักสูตรในการผลิตครูแต่ละช่วงชั้นของมหาวิทยาลัยต้องมีการแยกการเรียนสอน  ซึ่งตอนนี้ตนก็เชื่อว่าน่าจะมีแต่การแยกช่วงชั้นแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่ามีมากขนาดไหน หรือมีความเข้มข้นอย่างไร  รวมถึง การผลิตครูต้องให้ครูมีความเข้าใจ และมีความรู้เพียงพอ เพราะครูจะต้องผลิตเด็กให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดในแต่ละภูมิภาค เช่น สถาบันการบินพลเรือน ในการผลิตนักบิน หรือช่างซ่อมแซมบูรณะเครื่องบิน ให้มีทักษะภาษาอังกฤษ และตอบสนองความต้องการของแต่ละภูมิภาค เนื่องจากที่ตนได้ไปพูดคุยพบว่ามีปัญหาในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ  ซึ่งครูที่สอนภาษาอังกฤษมีการรวมกลุ่มกัน และทำให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสอนเด็ก และถ้ามีการเปิดสอนทั่วประเทศไปหมด  ครูเทคนิคที่มาสอนต้องกระจายไปทั่วประเทศ ประสิทธิภาพอาจจะหายไป 

“เป็นหน้าที่ของ ศธ. คือ การไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทต่างๆ ในการผลิตบุคลากร ผลิตเด็กให้มีคุณภาพรองรับการเติบโตของประเทศ และเพื่อให้มองเห็นอนาคตร่วมกันว่าอะไรเกิดขึ้น เช่น การผลิตบุคลากรมาเสริมการบินพลเรือน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินของไทย หรือในหลายๆ ธุรกิจ การลงทุน การก่อสร้าง ที่ต้องการกำลังคนในหลายๆ ด้าน หากจะผลิตเด็กออกมาให้พร้อมต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาครูด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ผมจะไปหารือร่วมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เพื่อวางแผนในเรื่องการผลิตครูร่วมกัน”รมว.ศธ. กล่าว


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"