'การุณ'ชำแหละรธน.ฉบับปี 60 ทำส.ส.ช่วยประชาชนไม่ได้เต็มที่


   

9 ก.ย.62 - นายการุณ โหสกุล  ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล รวมทั้งพี่น้องประชาชนจำนวนมาก   พร้อมใจกันออกมารณรงค์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เพราะหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี 2560 มีผลบังคับใช้    พบว่ามีปัญหาหลายประการ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติ ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ไม่เต็มที่ เพราะรัฐธรรมนูญมีข้อห้ามต่อการที่ส.ส. จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน จากเดิมส.ส.ทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที  แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เปิดโอกาสให้ส.ส.ช่วยประชาชนได้ ต้องส่งต่อให้หน่วยงานราชการ ต้องทำตามขั้นตอนของระบบราชการ ซึ่งไม่ทันกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

จากการที่ได้ติดตามคณะคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เพื่อนำสิ่งของไปบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ พบว่าพี่น้องประชาชนลำบากมาก ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ บางพื้นที่ต้องนอนกันบนหลังคาบ้าน นอกจากนี้ยังรับทราบว่าพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในหลายจังหวัด หลายแสนครัวเรือน ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ  จากปัญหาภัยแล้ง   เชื่อว่าหลังน้ำลดประชาชนคงใช้ชีวิตลำบาก เพราะไม่มีเงินใช้และซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน รวมทั้งพลิกฟื้นพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ

นายการุณกล่าวว่า การที่รัฐบาลออกมาบอกว่า พี่น้องอยู่ได้ เพราะรัฐบาลช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยากให้คนที่ออกมาพูด ลองไปถามชาวบ้านดูว่าเขาได้ประโยชน์จริงหรือใครได้ประโยชน์ที่แท้จริง อยากให้รัฐเปลี่ยนรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นตามแต่ละพื้นที่จากซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค มาเป็นซื้อสินค้าทางการเกษตรจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากกว่า การแจกบัตรซื้อกะปิ น้ำปลา ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชน


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว