ร้องกกต.สอบ'พิเชษฐ'ห้ามลงส.ส. เหตุเคยโดนตัดสิทธิ์แจ้งทรัพย์สินเท็จ


   

18 ก.ย. 62 - ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อเวลา 10.30 น.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึง กกต. ขอให้ตรวจสอบนายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ว่า มีคุณสมบัติเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามมาตรา 98(18) ประกอบมาตรา 235 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2546 เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 29/2546 ชี้ขาดว่านายพิเชษฐ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ และสั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี 

ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 แต่มาตรา 98 (18) ประกอบมาตรา 235 วรรคสาม ก็ได้บัญญัติไว้เพียงว่า ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ไม่ว่ากรณีใดจะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส.ว. หรือสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ดังนั้นจึงเห็นว่า แม้นายพิเชษฐ จะพ้นระยะเวลาการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมานานกว่า 5 ปีแล้ว ก็ยังเข้าลักษณะต้องห้ามการใช้สิทธิสมัคร ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และเห็นว่า กกต.มีอำนาจในการที่จะตรวจสอบคุณสมบัติในการลงสมัครส.ส.ได้ตลอด แม้ว่าจะผ่านช่วงของการรับสมัครรับเลือกตั้งไปแล้วก็ตาม.
 


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ