เตรียมใจ


   

    ติ๊กต่อกๆ เริ่มนับถอยหลังกันแล้วใช่ไหมคะ สำหรับคนใกล้เกษียณ การเตรียมใจของเราเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องควบคุมให้ได้ เปิดใจและเข้าใจผู้อื่น มองโลกในแง่ดี ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพร้อมปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะในวันที่เกษียณ ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไป เวลาเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน หน้าที่การงานเปลี่ยน ถ้าเรารู้เท่าทัน มีสติ และยอมรับความจริงที่เกิดก็จะมีความสุขค่ะ.


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ