เตรียมใจ


   

    ติ๊กต่อกๆ เริ่มนับถอยหลังกันแล้วใช่ไหมคะ สำหรับคนใกล้เกษียณ การเตรียมใจของเราเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องควบคุมให้ได้ เปิดใจและเข้าใจผู้อื่น มองโลกในแง่ดี ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพร้อมปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะในวันที่เกษียณ ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไป เวลาเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน หน้าที่การงานเปลี่ยน ถ้าเรารู้เท่าทัน มีสติ และยอมรับความจริงที่เกิดก็จะมีความสุขค่ะ.


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว