สวมเสื้อเหลือง รับเสด็จ‘ร.10’ ทางชลมารค


เพิ่มเพื่อน    

 "นายกฯ" ประชุมเตรียมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 24 ต.ค.62 เชิญชวน ปชช.สวมใส่เสื้อเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ "วธ." มอบกรมศิลป์จัดนิทรรศการเรือพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงให้สมพระเกียรติ

    ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนหน่วยงานราชการในพระองค์ เพื่อเตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    โดยนายกรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งขอให้ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในเรื่องสถานที่  การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตลอดจนอาหาร น้ำดื่ม ให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ และการดูแลบริหารจัดการเรื่องขยะทั้งทางบกและทางน้ำ มิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดขยะ พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลเส้นทางคมนาคมการเดินทาง การปิดการจราจร การรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    สำหรับประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยประชาชนสามารถสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 
    ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค.2562 เวลา 15.30 น. โดยจะเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปยังท่าวาสุกรี เพื่อประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เสด็จเลียบพระนครไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่ท่าราชวรดิฐ (ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
    โดยกรมประชาสัมพันธ์และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะมีการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ให้ประชาชนได้รับฟังและชมด้วย
    ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดกิจกรรมและงานสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้ วธ.ได้จัดทำนิทรรศการเรือพระราชพิธี ซึ่งประกอบด้วยเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำที่สำคัญ จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญไปประดิษฐานชั่วคราวยังเรือพระที่นั่ง โดยมอบหมายให้กรมศิลปากรไปจัดเตรียมรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการในช่วงที่มีการเสด็จพระราชดำเนินในเดือน ต.ค. อย่างสมพระเกียรติ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฝั่งทิศเหนือ 
    "วธ.ยังได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสือและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่พระราชพิธีเบื้องต้น จนถึงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค" นายอิทธิพลกล่าว
     รมว.วัฒนธรรมกล่าวว่า ตลอดปีแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงวันที่ 4 พ.ค.2563 วธ.จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆรวมถึงการจัดทำนิทรรศการพิเศษเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการรวบรวมการจัดงานพระราชพิธีตั้งแต่พระราชพิธีเบื้องต้น  เบื้องกลางพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเบื้องปลายที่มีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารคมาจัดแสดง ตลอดจนการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุรวบรวมพระราชพิธีสำคัญทุกๆ รายละเอียด จัดทำเป็นนิทรรศการให้ประชาชนได้ชื่นชมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ.


ก็เพิ่งรู้.... ตอน "นายกฯ" กับ "ลุงป้อม" ลงพื้นที่นี่แหละว่า "ศรัทธา-บารมี" นักการเมือง เขาวัดกันตรง "จำนวน ส.ส." ที่แห่ห้อมล้อมตาม!

แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน