“คุณหญิงกัลยา”ขอนำร่อง ประกาศเลิกใช้ 3 สารเคมีอันตราย ในว.เกษตรและเทคโนโลยี -ว.ประมง47 แห่งหวังเป็นต้นแบบสังคม


เพิ่มเพื่อน    

12ก.ย.62-คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ในฐานะที่ตนกำกับและดูแลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ทั้ง 47 แห่งนั้น โดยจากการหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาการเกษตร ทั้ง 4 ภาค และมีความเห็นว่า เราควรที่จะหันมาสนใจเรื่องการผลิตอาหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทุกแห่งทั่วประเทศ ให้เป็นต้นแบบในการเลิกใช้ 3 สารเคมีอันตราย คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส อย่างสิ้นเชิงทั้งการใช้ในการผลิตพืชผล และการใช้กับสนามหญ้า หรือ สวนหย่อมของวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวอย่างการผลิตอาหารและกระบวนการการเรียนการสอนที่ถูกต้อง สร้างเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ให้ความสำคัญสูงสุดต่อผู้บริโภคด้วยการผลิตอาหารปลอดภัย และอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุคลากรต้นแบบที่มีมาตรฐานในการทำงานต่อไปในอนาคตด้วย เนื่องจากประเทศไทยซึ่งเป็น 1 ใน 6 ประเทศที่ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้จะเป็นการสร้างชื่อเสียง และเป็นที่ประจักษ์ว่าเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต


“ในปัจจุบันมนุษย์เรามีโรคภัยไข้เจ็บจำนวนค่อนข้างมาก ทั้งจากอาหาร อากาศและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีความตื่นตัวของเรื่องการรักษาสุขภาพ ดังนั้นดิฉันจึงขอประกาศว่านับจากนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ทั้ง 47 แห่ง จะปลอดสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้เรายังมีแผนที่จะทำโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบ Green Health School เพราะอาหารกลางวันถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กระทบกับเยาวชน ทั้งเรื่องอาหารไม่ครบ 5 หมู่ อาหารไม่ได้คุณภาพ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง จะเป็นต้นแบบในการสร้างการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ปลอดภัยปลอดโลก โดยจะเริ่มที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาเป็นแห่งแรก รวมถึงจะมีการต่อยอดไปสู่การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับชุมชนด้วย”รมช.ศธ.กล่าว


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"