กรมศุลฯงานเข้า!กรรมการปฏิรูปกม.เรียกอธิบดีแจง ชี้ประกาศ 60/2561 เข้าข่ายขัดรธน.


   

แฟ้มภาพ คำนูณ สิทธิสมาน

8 มี.ค. 61 - นายคำนูณ สิทธิสมาน  สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ(สปท.) และโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  แสดงความเห็ตต่อกรณีกรมศุลกากร  ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสาร ที่นำติดตัวเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน ผ่านเฟซบุ๊ก Kamnoon Sidhisamarn ระบุว่า "นำนาฬิกา/กล้อง/โน้ตบุ๊ค ติดตัวไปต่างประเทศ ต้องแจ้งก่อนพร้อมภาพถ่าย 2 ชุด !!

หนึ่งในบทบัญญัติที่โดดเด่นและ 'โดน' ของรัฐธรรมนูญ 2560 คือมาตรา 77

เนื้อหานั้นไม่ใช่แค่ว่าก่อนตรากฎหมายต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนเท่านั้น แต่กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฏหมายเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

ประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 โดยเฉพาะข้อ 4 น่าจะไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรานี้นะ

สร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น

คนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศทุกวันนี้ก็ไม่ต้องกรอกใบตม. 6 แล้ว เป็นผลงานที่โดดเด่นของรัฐบาลนี้ แต่หากจะต้องมาแจ้งข้าวของติดตัวประเภทนาฬิกา โน้ตบุ๊ค กล้องถ่ายรูป ฯลฯ พร้อมภาพถ่าย 2 ชุด มันออกจะย้อนแย้งกันอย่างเหลือเชื่อ ไม่เป็นตรรกะซึ่งกันและกันเลย

เร่งปรับแก้เสียเถอะ !

อย่าทำเพียงแค่บอกว่าเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้ว เพียงเอามาประกาศใหม่ และจะแจ้งหรือไม่แจ้งก็ได้ ไม่ผิด

ประเด็นหลักมันอยู่ที่ตราบใดที่ประกาศยังอยู่ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะหยิบขึ้นมาใช้เมื่อไรก็ได้กับประชาชนคนใดก็ได้

นี่คือสารัตถะของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่แท้จริง

ทำรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ให้เป็นมากกว่าตัวอักษร
_________
หมายเหตุ (1) : ประเด็นการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายฯ ซึ่งหมายรวมถึงกฎหมายทุกลำดับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 นี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเขียนอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแล้ว รอการพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยคณะรัฐมนตรีในอีกไม่กี่วันนี้ และขณะนี้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างขมักเขม้น ในอนาคตจะมีหน่วยงานของรัฐทำงานด้านนี้โดยเฉพาะอย่างถาวร โดยจะมีตัวแทนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย

หมายเหตุ (2) : คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนจะนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระเพื่อพิจารณา วันที่ 19 มีนาคม เวลา 13.30 น โดยเชิญอธิบดีกรมศุลกากรมาชี้แจง.

อ่านข่าวประกอบ ศุลกากรออกประกาศเข้มแบก "โน้ตบุ๊ก-กล้อง-นาฬิกา" ไปนอก ต้องแจ้งทุกครั้ง


ในส่วน "ราชอาณาจักร"...........คสช.ปักธงปฏิรูปตั้งแต่ พฤษภา ๕๗ มัวรุ่มร่ามอยู่กับการออกแบบ ๔ ปีผ่านไป "แกะแบบ" ลงมือเป็นเนื้อ-เป็นหนังได้ส่วนเดียว คือ EEC!

หัวหน้าพรรค 'เพื่อไทย' ตัวจริง
ถอดรหัสเลือกตั้ง "ต้นปี ๖๒"
'ใครหัวหน้า' สำคัญกว่าถูกดูด    
แอมเนสตี้ที่ 'สังคมไม่ต้องการ'
อีกก้าวของ 'นายกฯ เผด็จการ'
คสช.คือกบฏแผ่นดิน?