โป๊ปฟรานซิสเสด็จเยือนไทย


เพิ่มเพื่อน    

  วาติกันออกแถลงการณ์ “โป๊ปฟรานซิส” เสด็จเยือนไทย 20-23 พ.ย.นี้ ในรอบ 35 ปี ก่อนเสด็จญี่ปุ่น ทรงประกอบพิธีมิสซาแบบสาธารณะ 2 ครั้ง สำหรับคริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศและเยาวชนด้วย 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน สำนักวาติกันออกประกาศว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนปีนี้ จากนั้นจะเสด็จเยือนญี่ปุ่นจนถึงวันที่ 26 พ.ย. ซึ่งรวมถึงการเสด็จเยือนเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิด้วย
          เอเอฟพีรายงานว่า การเสด็จเยือนไทยและญี่ปุ่นของโป๊ปฟรานซิสปลายปีนี้ จะเป็นการเสด็จเยือนเอเชียครั้งที่ 3 ของพระองค์ นับแต่ทรงได้รับเลือกเป็นองค์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกเมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยโป๊ปเคยเสด็จเยือนฟิลิปปินส์และศรีลังกาเมื่อปี 2557 ตามด้วยการเสด็จเยือนเมียนมาและบังกลาเทศเมื่อปี 2561
          คำแถลงของสำนักวาติกันกล่าวว่า โป๊ปจะเสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. จากนั้นจะเสด็จต่อไปยังกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ระหว่างประทับที่ญี่ปุ่นจนถึงวันที่ 26 พ.ย. โป๊ปจะเสด็จเยือนเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ซึ่งเป็นเมืองที่โดนสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
         โดยการเสด็จเยือนญี่ปุ่นจะเป็นการเสด็จเยือนครั้งแรกในรอบ 40 ปีของประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก โป๊ปฟรานซิสทรงเคยตรัสเมื่อเดือนมกราคมว่า พระองค์มีพระประสงค์จะเยือนญี่ปุ่น ที่นั่นมีชาวคริสต์นับถือนิกายโรมันคาทอลิกประมาณ 450,000 คน ในขณะที่ข้อมูลของสำนักงานกิจการวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกล่าวว่า มีชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์อยู่ในญี่ปุ่นด้วยประมาณ 510,000 คน
    ขณะที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยอาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวและอ่านประกาศการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยได้อ่านประกาศเป็นภาษาไทยและภาษาอิตาเลียน พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังนครรัฐวาติกัน และประเทศญี่ปุ่น 
ใจความประกาศมีว่า "สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดการต่างๆ ของการเสด็จเยือนดังกล่าวจะประกาศให้ทราบต่อไป" 
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีความโสมนัสยิ่งที่จะเสด็จเยือนไทยครั้งนี้ เป็นการจาริกเพื่อสร้างสะพานแห่งสันติภาพ และเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา เปิดมิติในการทำงานร่วมกันระหว่างศาสนาต่างๆ โดยพระองค์จะประกอบพิธีมิสซาแบบสาธารณะ 2 ครั้ง คือสำหรับคริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศและสำหรับเยาวชน โดยประเทศไทยมีประชาชนนับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 388,468  คน หรือคิดเป็น 0.58% ซึ่งพระสันตะปาปาคือผู้สืบทอดตำแหน่งของนักบุญเปโตรเซนต์ปีเตอร์ที่ได้รับอำนาจสืบทอดมาจากพระเยซูคริสตเจ้า ทรงเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสตพระเจ้าบนโลกนี้ และยังถือว่าเป็นบิชอปแห่งกรุงโรม 
ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสันตะสำนักแห่งนครรัฐวาติกัน มีหลักฐานการติดต่อทางพระราชไมตรีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนการเยือนระหว่างประมุขแห่งรัฐมีขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 เมื่อปี พ.ศ.2440, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาที่ 11 เมื่อปี พ.ศ.2477 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ เข้าเฝ้านักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา เมื่อปี พ.ศ.2503 
ในการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะทรงประกอบศาสนกิจ เยี่ยมเยียนคริสตชนในไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 รวม 4 วัน ก่อนจะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23-26 พ.ย.2562 ทั้งนี้ การเสด็จเยือนไทยของสมเด็จพระสันตะปาปานั้น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2527 เมื่อนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ.
 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"