'7 เสือโรงพัก' สะดุ้ง!


เพิ่มเพื่อน    

                 เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่า การแต่งตั้งตำรวจระดับ "นายพัน" ตำแหน่งสารวัตร (สว.) ถึงรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ปีนี้ น่าจะเสร็จทันภายในกำหนด ภายในกฎเกณฑ์ ก.ตร.ที่ให้การแต่งตั้งต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.ของทุกปี

                ดูเหมือนทุกอย่างจะสอดรับ ทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดี เป็นไปตามลำดับขั้นตอนระเบียบการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจอย่างรวดเร็วและทันใจ

                เหล่าสีกากี!!!

                เพราะแม้เหลือเวลาอีกเกือบ 3 เดือนเต็ม กว่าจะถึงเดดไลน์การแต่งตั้ง "นายพัน" แต่ขั้นตอนการแต่งตั้งก็เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา

                พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.กพ.) ส่งหนังสือไปถึง ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร. แจ้งเรื่องจัดเตรียมข้อมูลข้าราชการตำรวจ โดยให้แต่ละหน่วยจัดเตรียมข้อมูล 7 ข้อ

                1.ข้อมูลตำแหน่งทั่วไปและตำแหน่งเฉพาะทางในระดับ สว. ถึง รอง ผบก. รวมถึงตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่ง โดยจัดกลุ่มตามลักษณะงานหรือลักษณะหน้าที่ ที่ว่าง ณ วันที่ 1 ต.ค.62

                2.ข้อมูลการกันตำแหน่งสำหรับรองรับข้าราชการตำรวจที่ ตร.รับโอนมาหรือได้มีการบรรจุและแต่งตั้ง หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือกรณีอื่นๆ

                3.ข้อมูลข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.ถึง รอง ผบก.ในสังกัดที่ต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือคดีแพ่ง หรือถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิด

                4.ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 ลง 22  ก.ค.58 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

                5.ข้อมูลลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ถึง รอง ผบก.ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในวาระประจำปี 2562

                6.ตรวจสอบทำเนียบข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ สว.ถึง รอง ผบก.ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้จัดทำบัญชีสรุปรายการแก้ไขตามรูปแบบที่กำหนด

                7.ทำเนียบข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในวาระประจำปี 2562 ตามรูปแบบที่กำหนด

                ครับ...ทั้ง 7 ข้อที่สำนักงานกำลังพลสั่งให้แต่ละ บช.สำรวจ เท่าที่ฟังเสียงจากเหล่าสีกากี ดูเหมือนข้อ 3 และ 4 จะทำให้ 7  เสือโรงพักสะดุ้ง หนาวสะท้านมากสุด

                ไม่ใช่แค่เพียงตำรวจที่โดนเรื่องอยู่แล้ว แต่พวกที่กำลังทำงานอยู่ต่างก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกัน

                ที่สำคัญไม่ใช่เพียงสายสืบสวน สายป้องกันปราบปรามเท่านั้น ครั้งนี้ยังพ่วงสายจราจร ที่ดูเรื่องเด็กแว้น ดูเรื่องรถซิ่งไปด้วย

                งานนี้ 7 เสือโรงพัก ทั้ง ผกก., รอง ผกก.ป., รอง ผกก.สส., รอง ผกก.จร., สวป., สว.สส. และ สว.จร.ได้หนาวสะท้านกันแน่. 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"