'จิรายุ'อ้างฝ่ายค้านต้องซักฟอกนายกฯ เพื่อหาข้อยุติทางการเมือง


   

 

15 ก.ย. 2562 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความพร้อมในการอภิปรายในญัตติเพื่อเสนอแนะตามมาตรา 152 ในวันพุธที่18 ก.ย.นี้ว่าผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุอย่างชัดเจนว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวนี้ตีความว่าเป็นเรื่องทางการเมืองที่ฝ่ายการเมืองต้องนำไปพิจารณา หมายความว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะแก้ไขปัญหาคาราคาซังของรัฐบาลชุดนี้ได้นอกจากใช้ที่ประชุมรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาซึ่งถือว่าเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้ถือเป็นข้อยุติที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามนำมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ตอบคำถามของสังคม ไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้นการอภิปรายของฝ่ายค้านในกรณีนี้ถือเป็นข้อยุติที่จะดำเนินการในวันพุธนี้เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้

นายจิรายุกล่าวว่าส่วนการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมมากว่า 2 สัปดาห์โดยจะเน้นใช้ข้อกฎหมายและคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาโดยชี้ให้เห็นถึงการปฎิบัติดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะหากกรณีดังกล่าวเป็นโมฆะหรืออาจจะเป็นบรรทัดฐานที่มิชอบในอนาคตของการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานสำคัญที่ต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อไป

"วันพุธนี้ประชาชนจะได้ทราบว่าตกลงผลกระทบในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนจะเกิดผลต่อการบริหารประเทศอย่างไรและจะได้ยินนายกรัฐมนตรีตอบคำถามในสภาว่าสรุปแล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ"ลืม"หรือว่า"หลง"ไม่ว่าอย่างไรก็ควรยอมรับในสภาจะได้ช่วยกันหาทางออกเพราะฝ่ายค้านก็มีเรื่องอื่นที่สำคัญในการติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเหมือนกัน นอกจากนี้จะเป็นการอภิปรายตามฯญัตติที่ยื่นไว้เช่นการเสนอแนะและการสอบถามเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินของ ครม.และนโยบายการหาเงินของรัฐบาล นอกจากการรีดภาษีประชาชนและการกู้เงินรัฐบาลชุดนี้มีอะไรบ้างที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศได้บ้างเป็นต้น นายจิรายุกล่าว


ทำไม......... "พรรคอนาคตใหม่" จึงรณรงค์เรื่อง "ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" ชนิดเอาเป็น-เอาตาย? ไม่ใช่เพราะ พล.ท.พงศกร สอบไม่ผ่านเข้าโรงเรียนเสธฯ หรอกนะ

ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'