องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจี้ต่อมธรรมาภิบาล'บิ๊กตู่'ต้องชัดเจน ปมรมต.พันค้ายา-ติดคุก


เพิ่มเพื่อน    

18 ก.ย.62-ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า  Mana Nimitmongkol ถึงเวลานายกฯ ต้องชัดเจน ว่าจะยึดมั่นในรัฐธรรมนูญและธรรมาภิบาลเพียงใด กรณี รมช.กระทรวงเกษตรฯ และ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล เคยพัวพันคดียาเสพติดและติดคุกในต่างประเทศ

เรื่องนี้คนที่จงใจตีความตามตัวอักษรว่าการติดคุกในต่างประเทศไม่เกี่ยวกับกฎหมายไทย ฟังดูมีเหตุผลเพราะเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย แล้วเรื่องนี้ก็ไม่เคยมีคำพิพากษาหรือกฎหมายอะไรที่ระบุว่า การถูกศาลต่างประเทศตัดสินให้จำคุกที่มิได้เกิดขึ้นในอาณาเขตประเทศไทย จะกลายเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฯ มิให้บุคคลนั้นสมัคร ส.ส. และเป็นรัฐมนตรีได้

แต่มีเหตุผลอีกด้านหนึ่งที่เสนอให้ยึดถือ “เจตนารมณ์” ของรัฐธรรมนูญ ผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงความรู้สึกและความศรัทธาของประชาชนที่จะมีต่อตัวบุคคลผู้มาใช้อำนาจแทนปวงชนตามระบอบประชาธิปไตยเป็นสำคัญ

แนวคิดนี้สอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยที่หารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 (พ.ศ. 2525) ตามที่ปรากฏในเอกสารของรัฐสภา* สรุปโดยย่อว่า

“เจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดห้ามบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษา..เข้ารับสมัครรับเลือกตั้ง มูลเหตุน่าจะมาจากบุคคลที่เคยถูกจำคุกนั้น ความรู้สึกของคนในสังคมทั่วไปไม่ยอมรับนับถือ โดยเฉพาะผู้ที่จะมาเป็น ส.ส. จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติพร้อมในทุกด้าน ปราศจากมลทินมัวหมอง..” และ “หากตีความให้การจำคุก..หมายถึงการจำคุกในประเทศไทยเพียงกรณีเดียวย่อมเป็นผลให้..(ผู้นั้น)..มาใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย..”

คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ เห็นด้วยโดยยึดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและผลจากการกระทำของบุคคลเป็นสำคัญ

ผมสนับสนุนแนวคิดแบบหลังนี้ เพราะเป็นเรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ใช้อำนาจบริหารประเทศ แนวคิดนี้จึงเป็นการปกป้องสังคม

ถึงตรงนี้คุณคิดว่าท่านนายกประยุทธ์จะเลือกแบบไหนครับ..
 

 


ทะลุ "หลักพัน" แล้วนะครับ สถิติใหม่ล่าสุด "ยอดติดเชื้อโควิด" รายวันของไทย ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ แต่ไม่ต้องตกอก-ตกใจ

โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี