ยื้อแบน3สารเคมีเกษตร โยนกษ.หาข้อสรุป60วัน


เพิ่มเพื่อน    

  กก.วัตถุอันตรายยังไม่เคาะแบน 3 สารเคมีเกษตร เผยนายกฯ สั่งหารือ 4 ฝ่าย สร้างความเข้าใจก่อนเลิกใช้ โยนกระทรวงเกษตรฯ แม่งานหาข้อสรุปภายใน 60 วัน พร้อมหาสารทดแทน ย้ำไร้สารพิษ-ราคาไม่แพง

    เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 40-8/2562 ว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ได้มีหนังสือจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการวัตถุอันตราย ที่กล่าวถึงกรณีแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยมอบหมายให้ที่ประชุมเร่งพิจารณาการหารือทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ 1.รัฐ 2.ผู้นำเข้า 3.เกษตรกร และ 4.ผู้บริโภค เพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งในด้านของการเกิดปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
     นายอภิจิณกล่าวว่า การหารือดังกล่าวจะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่งาน โดยได้กำหนดระเวลาในการดำเนินการพูดคุยให้ได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ไขภายใน 60 วันหลังจากนี้ รวมถึงการหาสารทดแทนสาร 3 ตัวเดิม คือ ไกลโฟเซต, คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต รวมถึงวิธีการดูแลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ต้องอยู่ในพื้นฐานที่กำหนดว่าราคาไม่สูงเกินไปกว่าของเดิมมากนัก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ และต้องไม่ใช่วัตถุที่ส่งผลอันตรายต่อประชาชนเหมือนของเดิม
     “นายกฯ กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการพูดคุยกันให้เกิดข้อตกลงทั้ง 4 ภาคส่วน และยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้นำเข้าทั้ง 3 สารดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันเกษตรกรที่ใช้งานอยู่ก็ยังใช้ได้ดังเดิม แต่ต้องควบคุมปริมาณตามมติเดิมของที่ประชุม ขณะที่การนำเข้านั้นได้สั่งการไม่ให้นำเข้าเพิ่มเติมแล้วหลังจากในอนุญาตนำเข้าหมดอายุ ช่วง มิ.ย.ที่ผ่านมา” นายอภิจิณระบุ
     อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าจะมีสารตัวไหนมาทดแทนของเดิมได้ โดยต้องรอผลการศึกษาจากกระทรวงเกษตรฯ ก่อน และกำหนดว่าจะต้องนำมาเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป โดยหากผลพิจารณาเป็นประการใด จะมีการขอให้แจ้งผลไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย เพื่อเรียนแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
     รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า การประชุมดังกล่าวไม่ใช่การประชุมลับแต่อย่างใด แต่ยังมีความกังวลว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือที่ต้องปกป้องแหล่งที่มานั้นจะถูกเผยแพร่ไป ซึ่งจะเป็นการสร้างความไม่สะดวกให้กับเจ้าของข้อมูล แต่ยืนยันว่าหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยจากตัวเองและกรรมการคนอื่นๆ 
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีมติเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศเพื่อปรับระดับการควบคุมพาราควอตให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ ห้ามนำเข้า จำหน่าย และมีไว้ครอบครอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 นั้น ระบุว่า การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยกำหนดนโยบายระดับประเทศ เพื่อยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายพาราควอตย่อมเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องตระหนักถึงการป้องกันบรรเทาหรือขจัดพิษร้ายจากการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     ทั้งนี้ การที่ไม่มีมาตรการควบคุมวัตถุอันตรายอย่างเข้มงวดนั้น ดังที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอแนะ ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยและความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้ที่ได้รับสัมผัสสารเคมี ทั้งจากอุบัติเหตุและการสัมผัสสารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม หรือจากการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรหรือสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีสารพิษตกค้าง หรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดสารพิษตกค้างจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ และมีกรณีตัวอย่างผู้ได้รับผิดวัตถุอันตรายพาราควอตโดยอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่จังหวัดตาก อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขยังได้มีความเห็นยืนยันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจากวัตถุอันตรายพาราควอต
     ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายและกระทรวงอุตสาหกรรมได้โปรดนำข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นของกระทรวงสาธารณสุข ไปประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อปรับระดับการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให้มีผลโดยเร็ว หรือตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เป็นต้นไป และเมื่อมีการประกาศว่าจะยกเลิกใช้สารเคมีในเวลากำหนดที่ชัดเจน หน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้องย่อมสามารถใช้ระยะเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีได้
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมดังกล่าวเริ่มประชุมตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น. และเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง แต่ยังไร้ข้อสรุปในการแบนสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด แต่เป็นการสั่งการให้กลับไปพูดคุยถึงความเข้าใจทั้ง 4 ภาค และหาสารทดแทน ที่คล้ายกับมติเดิมของที่ประชุม ทั้งนี้ อ้างว่าเป็นการหารือเพื่อตอบรับหนังสือจากนายกรัฐมนตรีที่ส่งให้ที่ประชุม.
 


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"