รมต.จีนเข้าพบ'บิ๊กตู่'ชื่นชมรัฐบาลไทยบริหารประเทศพัฒนาก้าวหน้า


เพิ่มเพื่อน    

19 ก.ย.62 - เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายซ่ง เทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดี และขอบคุณที่จีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่ใกล้ชิดในทุกระดับ โดยการเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ ในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระดับพรรคการเมืองระหว่างประเทศไทยกับจีนให้แน่นแฟ้น ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศของจีน ในโอกาสนี้ ทราบว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนความสัมพันธ์ไทย-จีนในทุกมิติ การมาเยือนไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสานต่อและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลและระหว่างพรรคการเมืองของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น ใกล้ชิด ทั้งนี้ ชื่นชมการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีที่เห็นได้ชัดว่ามีความพัฒนาอย่างก้าวหน้า ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับไทยมาก โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพมีผู้ได้รับเพียง 6 ท่าน จากทั่วโลก ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ส่งความปรารถนาดีที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝากมาถึงนายกรัฐมนตรี

ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน ด้านการเมือง สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ด้านเศรษฐกิจ พร้อมให้ความร่วมมือความเชื่อมโยงทางนโยบาย อาทิ EEC ของไทย กับ GBA ของจีน ด้านการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีขอบคุณที่คนจีนยังเดินทางมาเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องไทยพร้อมดูแลและสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างกัน และทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในด้านอื่นๆ อาทิ การศึกษา เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้เชิญให้ฝ่ายไทยไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ ที่มีความสนใจ

นอกจากนี้ จีนชื่นชมการเป็นประธานอาเซียนของไทย และพร้อมสนับสนุนบทบาทของไทยในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ทั้งในกรอบ ACMECS ในฐานะ Development Partner โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ เชื่อมั่นว่า การเจรจาอย่างใกล้ชิดในภูมิภาคจะทำให้สามารถบรรลุการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่จีนให้ความสำคัญกับบทบาทของไทยในภูมิภาค และขอให้จีนสนับสนุนให้ผลการเจรจา RCEP สำเร็จภายในปีนี้

ในตอนท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้มอบแผ่นป้ายภาษาจีน "เหอจั้วก้งอิ๋ง" ที่มีความหมายว่า "ความร่วมมือที่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่าย" แด่นายกรัฐมนตรี
 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'