เพื่อไทยถามเองตอบเอง 13 ปีรัฐประหารทำประเทศตกต่ำ รัฐบาลประยุทธ์บริหารสู้รัฐบาลทักษิณไม่ได้


เพิ่มเพื่อน    

19 ก.ย.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทย จัดรายการพิเศษ 13 ปีรัฐประหาร 19 ก.ย.2549  ประชาชนได้อะไร ผ่านช่องทางเฟซบุค แฟนเพจ และยูทูปพรรคเพื่อไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัญหาวิกฤติประเทศที่มาจากการทำรัฐประหาร ตลอด 13 ปี ได้ทำลายความเข้มแข็งของระบบการเมืองให้อ่อนแอลง จากการฉีกรัฐธรรมนูญและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นและความไม่ต่อเนื่อง ทำลายความเข้มแข็งและความมั่งคั่งของประเทศในทุกด้าน ทั้งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ การรัฐประหาร 13 ปี ที่ผ่านมา ทำให้คนไทยแตกแยกกันมากขึ้น กำลังซื้อหลักของประเทศ คือ รากหญ้าค่อยๆตายลงไป มีแต่หนี้สิน โรงงานต่างๆปิดตัวลง แตกต่างจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญมี 2540 ที่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล หรือ check and balance ที่ดี  ทำให้การเมืองแข็งแรงประกอบกับทีมรัฐบาลมีความสามารถ ทำให้ไทยสามารถใช้หนี้ IMF ได้ก่อนกำหนด ความเชื่อมั่นและมั่นใจ หรือ Trust and Confident กลับมา

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า 13 ปีที่ผ่านมา  สามารถเปรียบเทียบ 2 รัฐบาล คือ รัฐบาลที่ได้อำนาจจากประชาชนกับรัฐบาลที่ยึดอำนาจมา สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2543 เป็นรัฐบาลที่คำนึงถึงประชาชน โดยใช้นโยบายเป็นตัวนำ รัฐบาลมีศักยภาพในการนำทรัพยากรในสังคมมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ขณะที่รัฐบาลที่มาด้วยการการยึดอำนาจในปัจจุบัน มีอำนาจแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การรัฐประหาร ทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ฐานะทางการคลังที่ได้จากการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รายได้ภาคครัวเรือนไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐไม่มีวินัย และยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถ้าในทางการแพทย์ คือ สัญญานชีพคนไข้แย่แล้ว เหลืออย่างเดียว บอกญาติให้ไปจองวัดจองศาลาได้เลย ในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทย มีนโยบายกองทุนหมู่บ้าน ,30 บาทรักษาทุกโรค และกองทุนหมู่บ้าน 80,000 หมู่บ้าน

“นายกฯทักษิณแจกโอกาส ไม่เคยแจกตังค์ แต่เทียบรัฐบาลนี้เอาเงินไปแจกท่องเที่ยว ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยสี่ คุณประยุทธ์ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยเป็นหนี้”

นายวัฒนาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก และแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้ประชาชนได้รัฐบาลชุดนี้ทุกครั้ง เพราะมี สว.250 คนอยู่

นางสาววิสาระดี เตชะธีรวัฒน์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐประหารทำให้ความเชื่อมั่นของไทยในสายตาต่างประเทศลดลง ทำให้ไทยเสียโอกาสทางการค้าการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้เคารพเสียงของประชาชน ยึดถือระบอบประชาธิปไตยเป็นหลัก ขอให้ไม่มีรัฐประหารอีกต่อไป และอยากเห็นกองทัพถอยออกจากการเมือง.


ดูลูกหลานในความเป็น "คนรุ่นใหม่" อยู่ห่างๆ เถอะ ปล่อยเขา........ อย่าไปขวาง อย่าไปปิดกั้น อย่าไปก่นว่า-ด่าตำหนิ

ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'