เผยร่วม2เดือนปปส.จับยาบ้า32ล้านเม็ด


เพิ่มเพื่อน    


    ป.ป.ส.เผย ห้วงเกือบ 2 เดือนล่าสุด จับยาบ้าปริมาณเกิน 1 ล้านเม็ด รวม 7 คดี ยึดของกลางได้กว่า 32 ล้านเม็ด ทั้งยังสกัดกรดไฮโดรคลอลิกได้ 25 ตัน หากหลุดรอดจะนำไปผลิตยาบ้าได้ถึง 2.5 พันล้านเม็ด
    นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ผลการจับกุมยาบ้าต่อคดีตั้งแต่ 1 ล้านเม็ดขึ้นไป ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 จับกุมได้ทั้งสิ้นรวม 7 คดี แยกเป็น จ.เชียงราย 1 คดี  จ.เชียงใหม่ 6 คดี รวมจำนวนยาบ้ากว่า 32,390,000 เม็ด และยึดกรดไฮโดรคลอริก จำนวน 25.35 ตัน ซึ่งเป็นสารเคมีจำเป็นที่ใช้ผลิตยาเสพติด หากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตยาบ้าได้ถึง 2,500 ล้านเม็ด 
    เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่า ปริมาณยาเสพติดที่จับยึดได้มากขึ้นในห้วงนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ.2562-2565 ที่จะสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดที่ถูกลำเลียงจากสามเหลี่ยมทองคำ ข้ามชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ซึ่งการจับกุมไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่มีการจับกุมยาเสพติดในกลุ่มสารสังเคราะห์ได้ในปริมาณมากขึ้นในทุกประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายแหล่งผลิตและพักยาเสพติดตามกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้ “โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้ดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยที่ผ่านมาพบว่าปริมาณยาเสพติดที่ผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
    "อย่างไรก็ตาม ยังมียาเสพติดบางส่วนที่หลุดรอดเข้ามา จึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการดูแลไม่ให้มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น และไม่ให้ผู้เสพที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาและหยุดเสพแล้วกลับไปเสพซ้ำ หากผู้ใดพบการกระทำหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง".


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'