'กมธ.ฯ'ปูดงบภัยแล้งส่อทุจริตซอยงบหวังเลี่ยงประมูลอีบิดดิ้ง


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.ย.62-นายไชยา พรหมา ประธานกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร และส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการได้รับการร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่รัฐบาลอนุมัติให้จังหวัดละ 200 ล้านก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น โดยการซอยงบออกเป็นโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการประมูลงานแบบอีบิดดิ้งและเรียกรับผลประโยชน์กัน อีกทั้งงบดังกล่าวยังเป็นช่วงเดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ 

"เราจึงจำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณว่ามีการใช้งบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ อย่าปล่อยให้มีการควบรวมงบ โดยจะทำงานร่วมกับ หน่วยงานตรวจสอบของภาครัฐทั้ง คณะกรรมการป้องกันและปรามทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน เรียกร้องให้รัฐบาลใช้งบกลางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งเรื่องเฉพาะหน้าการการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท้วม เพราะมองว่าการที่รัฐบาลบอกว่าไม่มีงบกลาง แต่มีการใช้เงินส่วนนี้ร่วมกับเงินของกองจัดซื้อยุทโธปกรณ์ช่วงที่ผ่านมาเป็นการใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลควรนำงบกลางมาดูแลประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจะดีกว่า" 
 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก