ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล


เพิ่มเพื่อน    


24 ก.ย.62- เมื่อเวลา 15.16 น. วันที่ 24  กันยายน   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ศ. นพ.บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อเสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลศิริราช ได้เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ  ทรงกราบ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ แล้วเสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์  

รศ. นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศ.พญ. สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราชเข้าเฝ้าฯ  ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีต่อมา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน  ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่และของที่ระลึก ตามลำดับ

ทั้งนี้ วันที่ 24  กันยายน ของทุกปี เป็น “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก  ที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกาย  พระสติปัญญา  และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุขให้เจริญรุ่งเรือง ตามมาตรฐานสากลจนทุกวันนี้ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงาน “วันมหิดล”  ในวันที่ 24  กันยายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นักศึกษาภายในวิทยาเขตบางกอกน้อยออกรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก  จัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช  โดย ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงพระกรุณาเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังจัด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ”  ให้ประชาชนร่วมรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนกถึงวันที่ 27 กันยายนนี้ ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 . 


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.