รัฐบาลจัดให้!ตรวจสอบด่วนเงินช่วยน้ำท่วม บ้านพังได้หลังละ2.3แสนบาท


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ย.62-นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนผู้ประสบสาธารณภัย โดยที่ประชุมมีมติกำหนดกรอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ และสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ ประกอบด้วยค่าจัดการศพรายละ 50,000 บาท ค่าเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 30,000 บาท กรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ให้เพิ่มขึ้นครอบครัวละ 50,000 บาท ค่าวัสดุในการก่อสร้าง/ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย โดยเสียหายทั้งหลัง (เสียหายเกิน 70 เปอร์เซ็นต์)  ไม่เกินหลังละ 220,000- 230,000 บาท  เสียหายมาก (เสียหายถึง 30- 70 เปอร์เซ็นต์) ไม่เกินหลังละ 70,000 บาท เสียหายน้อย (เสียหายน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์) ไม่เกินหลังละ 15, 000 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติกรณีจ.นครศรีธรรมราช ขอรับความช่วยเหลือซ่อมแซมสิ่งสาธารณูโภคที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 5 รายการ โดยให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณหรือขอใช้เงินงบกลาง กรณีจ.ชุมพร ขอรับความช่วยเหลือก่อสร้างสิ่งสาธาณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน ปาบึก โดยให้ทางจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ยังขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหาย ภายหลังน้ำลด และแจ้งขอรับการช่วยเหลือตามกรอบแนวทางการช่วยเหลือของกองทุน.


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"