'โพล'ประจาน คุณภาพผู้แทน แย่ทั้งสองฝ่าย


เพิ่มเพื่อน    

    ล็อบบี้ยิสต์เป็นเรื่องจริง ซูเปอร์โพลพบประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องจริงที่นักการเมืองไทยจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติ สภาผู้ทรงเกียรติได้อับอาย ประชาชนชี้คุณภาพของนักการเมืองในเวลานี้แย่ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 
    เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองร้อนๆ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,120 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา 
    ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.5 ระบุเห็นด้วยต่อการขจัดนักการเมืองที่ไม่ดีออกไปด้วยกระบวนการยุติธรรมและกลไกตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มีเพียงร้อยละ 4.5 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย
    ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.4 คิดว่าเป็นเรื่องจริงที่นักการเมืองไทยจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติ ในขณะที่ร้อยละ 39.6 คิดว่าไม่เป็นความจริง 
    นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.1 ประเมินว่าคุณภาพของนักการเมืองในเวลานี้แย่ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ในขณะที่ ร้อยละ 23.0 ดีทั้งสองฝ่าย และร้อยละ 13.9 ระบุอื่นๆ เช่น รัฐบาลดีกว่า และฝ่ายค้านดีกว่า เป็นต้น  
    "ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.9 ระบุความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ว่าฟังคนอื่นเขาว่ามา ไม่ได้อ่านด้วยตนเอง ในขณะที่ร้อยละ 28.1 ระบุอ่านด้วยตนเองเพียงบางมาตราบ้าง และอ่านทั้งฉบับบ้าง" นายนพดลกล่าว 
    นายนพดลกล่าวต่อว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าทิศทางการเมืองกำลังเข้าสู่โหมดร้อนๆ หลายด้าน ทั้งกรณีข่าวนักการเมืองไทยจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติในการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศ และการขจัดนักการเมืองที่ไม่ดีออกไปจากแวดวงการเมืองไทยด้วยกระบวนการยุติธรรมและกลไกตามรัฐธรรมนูญปี 2560 การประเมินคุณภาพนักการเมืองที่แย่พอๆ กันทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมถึงการที่ประชาชนส่วนใหญ่ฟังคนอื่นเขาว่ามาต่อกระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้อ่านด้วยตนเอง มีส่วนน้อยที่อ่านเพียงบางมาตรา และน้อยที่สุดคืออ่านด้วยตนเองทั้งฉบับ 
    “ทางออกตรงไปตรงมาคือ นักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องแสดงฝีมือทำงานร่วมกันให้เห็นว่า หลังการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแล้วสามารถแก้ความเดือดร้อนของประชาชนได้มากกว่าเข้ามาทำลายกัน 
    ข้อเสนอคือให้เร่งแก้ไขกฎหมายและกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายขจัดอุปสรรคการทำมาหากิน เพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน ไม่ให้ประชาชนขัดสน และประชาชนเองก็ต้องศึกษาค้นพบด้วยตนเอง อย่ายอมให้นักการเมืองหรือคนอื่นมาชี้นำชักจูงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องของนักการเมือง” ผศ.ดร.นพดลกล่าว
    วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,456 คน (จำแนกเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 598 คน 24.35%, ภาคกลาง 502 คน 20.44%, ภาคเหนือ 361 คน 14.70%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 641 คน 26.10% และภาคใต้ 354 คน 14.41%) ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2562 
    ซึ่งในประเด็นเรื่องข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ อันดับ 1 ควรห่วงใยประชาชนและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น น้ำท่วม การเกษตร เป็นต้น 32.97%, อันดับ 2 เน้นความสามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา 21.55%
    อันดับ 3 ควรแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด แก้ให้ตรงจุด 19.15%, อันดับ 4 บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 18.05%, อันดับ 5 มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานเต็มกำลังเต็มความสามารถ 16.76%.


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ