'ชวน'ชี้ถกงบรายจ่ายปี63วาระแรกขยายได้ถึง 19 ต.ค. แต่ไม่ถึง 5 วัน


เพิ่มเพื่อน    

1 ต.ค. 62 - ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 17 ต.ค.นี้ ว่า  ทางสภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว  ซึ่งการกำหนดเวลาประชุมวาระแรก ได้ออกระเบียบวาระการประชุมเบื้องต้นไว้  2 วัน คือวันที่ 17-18 ต.ค.นี้ แต่ถ้าเวลาไม่มากพอก็สามารถขยายเวลาออกไปอีกเป็นวันที่ 19 ต.ค.ก็ได้   เนื่องจากเราไม่ได้มีสภาฯที่มาจากการเลือกตั้งมานาน ดังนั้นพยายามจะให้เวลาสมาชิกในการอภิปราย แต่จะต้องหารือกับประธานวิปรัฐบาลและประธานวิปฝ่ายค้านอีกครั้งในการกำหนดเวลาและการอภิปรายของสมาชิก เพราะยังมีเวลาอีกครึ่งเดือน

เมื่อถามว่า จะใช้เวลา 5 วันตามที่ฝ่ายค้านขอมาหรือไม่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เท่าที่ผ่านมา การพิจารณาในวาระแรกไม่เคยใช้เวลาถึง 5 วัน  แต่ในวาระที่สอง อาจใช้เวลาประมาณ 5 วันได้ หากสมาชิกพูดทุกคน คนละ 10 นาที อย่างน้อยก็ใช้เวลา 3-4 วัน แต่พอเวลาจริงๆก็อาจมีสมาชิกบางคนขอถอนการแปรญัตติ    


"วัคซีน" นี่ อยากให้เข้าใจกันชัดๆไม่ใช่ "ยารักษาโควิด"เป็นชีววัตถุหรือ "เชื้อโรค" ที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันสร้าง "แอนติบอดี" ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม.......

"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'