อสส.คนใหม่ออกสารถึงอัยการทั่วประเทศ ปลุกความสามัคคีภายในองค์กร


เพิ่มเพื่อน    

วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

2 ต.ค.62 - นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (อสส.) เป็นวันแรก ออกสารของอัยการสูงสุดฉบับแรก แก่ข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดทั่วประเทศ มีข้อความว่า ผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด วันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหารของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

ผมมีความภาคภูมิใจในตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ องค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมรักษาผลประโยชน์ของรัฐ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

พี่น้องอัยการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านพึงระลึกถึงภาระหน้าที่ดังกล่าว ที่พวกเราต้องร่วมกันผลักดันให้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดให้มีความรู้วิทยาการสมัยใหม่ตลอดเวลา รองรับการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย ให้สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลา 38 ปี ที่ผมรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด ผมได้เห็นการพัฒนาของสำนักงานอัยการสูงสุดตลอดมา ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน “ความสามัคคีและความเป็นพี่น้อง” จึงเป็นสิ่งที่ผมได้รับการสั่งสอนจากพี่ๆ อัยการตั้งแต่เริ่มต้นตลอดมา จนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเรา จึงอยากเน้นย้ำเพื่อทำให้เกิดผลเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ วันนี้ผมได้มีโอกาสทำหน้าที่ “อัยการสูงสุด" ผมตระหนักดีว่าไม่สามารถทำทุกเรื่องให้เกิดผลสำเร็จและเป็นที่ถูกใจของทุกคนได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน พี่ๆ น้องๆ ทุกท่านครับเพื่อให้งานขององค์กรอัยการสำเร็จตามเป้าหมาย “เราทั้งหมด” มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ