โป๊ปฟรานซิสเข้าเฝ้าฯร.10 ประกอบพิธีมิสซา21พ.ย.


เพิ่มเพื่อน    

 ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ "สมเด็จพระสันตะปาปา" เข้าเฝ้าฯ 21 พ.ย.ในโอกาสเยือนไทย  เผยกำหนดการเสด็จไปทรงเยี่ยมพระสังฆราชและพบปะผู้นำต่างศาสนาในไทย ถวายบูชามิสซาคริสตชน-เยาวชน 

    ที่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ได้มีการจัดแถลงข่าวกำหนดการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยมงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เปิดเผยตารางภารกิจในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนประเทศไทยวันที่ 19-23 พ.ย.ว่า วันที่ 19 พ.ย.เสด็จจากกรุงโรมประเทศอิตาลีสู่กรุงเทพมหานคร เดินทางถึงกองทัพอากาศสถานี 2 บ.น.6 ดอนเมือง วันที่ 20 พ.ย.  เวลา 12.30 น.ซึ่งจะมีพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ  
    ส่วนวันที่ 21 พ.ย.จะมีพิธีต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาล พบปะกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ข้าราชการ คณะทูตานุทูต โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงปราศรัย จากนั้นเสด็จไปทรงเยี่ยมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ก่อนเสด็จไปพบปะคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวมทั้งเวชบุคคลของโรงพยาบาลในเครือคาทอลิก และทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วยสูงวัย จากนั้นเสด็จไปเสวยอาหารกลางวันส่วนพระองค์ที่สถานทูตวาติกัน ก่อนเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการส่วนพระองค์ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายในพระราชวังดุสิต และจบด้วยพิธีสหบูชามิสซาเพื่อประชาสัตบุรุษ ที่สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย 
    ส่วนวันที่ 22 พ.ย. สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงพบปะกับคณะบาทหลวงนักบวชชายหญิง นักพรต และผู้เตรียมตัวเป็นบาทหลวง ผู้ฝึกหัดครูคำสอน ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตรสามพราน จังหวัดนครปฐม พบปะกับบิชอปของไทยและของสหพันธ์บรรดาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลัสบุญเกิด กฤษบำรุง โดยทุกสถานที่ที่พระองค์เสด็จไปจะมีการปราศรัยด้วย หลังจากนั้นในฐานะที่พระองค์เป็นนักบวชเยซุอิต จะทรงพบปะกับคณะนักบวชเยซุอิตที่เป็นเสมือนพี่น้องของพระองค์ที่ทำงานในเมืองไทย ก่อนเสด็จกลับสถานทูตวาติกันเพื่อทรงพักผ่อน ก่อนเสด็จไปพบปะผู้นำคริตชนต่างนิกายและผู้แทนนับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์และนิสิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    หลังจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงพบปะเยาวชน และจัดพิธีบูชามิสซาให้เฉพาะเยาวชนที่อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก ซึ่งสถานที่รองรับได้ 4,000 คน 
    จากนั้นวันที่ 23 พ.ย.เสด็จจากกรุงเทพฯ สู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการแต่งกายในการรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ไม่ทรงเน้นการแต่งกายเป็นทางการหรือเป็นสากล อยากให้เน้นความเรียบง่ายและเน้นความเป็นไทยมากกว่า 
         "สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้มาเพื่อการอภิบาล ในการนี้ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพราะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคริสตจักรมีมายาวนานกว่า 475 ปี และพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีความผูกพันกับศาสนจักรโรมันคาทอลิก ขณะที่ในหลวงทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกดูแลทุกศาสนา สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จครั้งนี้ คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของบ้าน อยากให้ทุกคนร่วมจิตร่วมใจต้อนรับ บางสถานที่เสด็จไม่สามารถเปิดให้ประชาชนรับเสด็จ เช่น ทำเนียบรัฐบาล ส่วนที่เปิดกว้าง เช่น โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร, วัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน, จุฬาฯ, สนามศุภชลาศัย ฯลฯ จะเปิดให้ผู้สนใจแจ้งความจำนงลงทะเบียนเพื่อร่วมงานได้ โดยที่สนามศุภชลาศัยรองรับผู้เข้าร่วมพิธีได้ประมาณ 25,000 คน หากมีประชาชนสนใจเข้าร่วมเกินกว่าพื้นที่จะรองรับได้ เบื้องต้นได้ประสานจุฬาฯ เพื่อขอใช้พื้นที่สนามเทพหัสดินด้วย" มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ระบุ
    รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงฯ กล่าวว่า ทุกครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปราศรัย พระองค์มีพระประสงค์จะใช้ภาษาสเปน ซึ่งจะมีการแปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ คาดว่าจะแถลงการดำเนินงานอีกครั้งปลายเดือน ต.ค.นี้เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แน่นอน ทั้งนี้จะมีสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างประเทศเดินทางมารายงานข่าวโอกาสเสด็จเยือนไทยกว่า 80 คน ยังไม่นับรวมสื่อมวลชนไทย ซึ่งจะเปิดให้มีการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการได้ทาง www.popevisitthailand.com/press ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.ถึงวันที่ 8 พ.ย. 
     
 


ท่านนายกฯ บริหารปัญหาโควิดได้ดีที่สุดแล้วครับ กับเสียงด่าทอจากบางคน-บางพวก ฟังได้.....

ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง
'ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว'