สื่อถึงใคร! 'ภูมิธรรม' แขวะผู้ใหญ่บางคนลืมคำสอนโบราณทำตัวต่ำสังคมป่วน


   

3 ต.ค.62 - นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กว่า ธรรมชาติสอนไว้ “ต้นข้าวที่ทรงคุณค่า” เมล็ดพันธ์ุจะแข็งแรง หนักแน่น และโน้มลงดิน ตรงข้ามกับ “ต้นข้าวที่ไร้ราคา” เมล็ดพันธ์ุ จะฟีบแฟบ เบาหวิวและชูชี้ฟ้า

หันกลับมาดูสังคมไทยวันนี้ยิ่งหดหู่ใจ ผู้ใหญ่บางคนในสังคมปัจจุบันทำตัวแย่ แต่คิดว่าตัวเองแน่กว่าผู้ใด ลืมคำสอนโบราณที่ว่า “คนใหญ่”……ทำตัวเล็ก ยิ่งใหญ่ “คนเล็ก”……ทำตัวใหญ่ ยิ่งเล็ก

ออกท่วงท่าวาจาแต่ละครั้ง ใช้น้ำเสียงแข็งกร้าว วาจาข่มขู่เหมือนคนอื่นเป็นข้าทาสของตน…ไม่เคยคิดให้เกียรติหรือมองคนอื่นมีศักดิ์เสมอตน

สังคมใด……“คนใหญ่” ลืมคำสอนของอดีต ทำตัวต่ำตมสังคมนั้นมักปั่นป่วน ไม่ปกติสุข


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว