วธ.ครบ 17 ปี "อิทธิพล" เดินหน้าปรับนโยบาย-กิจกรรมวัฒนธรรมเจาะคนรุ่นใหม่ ลุยทำข้อมูลดิจิตอลให้สมบูรณ์


เพิ่มเพื่อน    

 

      เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562 ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาลตายาย พระพิฆเนศ ศาลพระภูมิ พ่อแก่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศาลพระภูมิตึกกระทรวงวัฒนธรรม  พร้อมพิธีบำเพ็ญกุศล ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ 17 ปี โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วันเดียวกันนายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

                นายอิทธิพล กล่าวว่า  ครบรอบ 17 ปี วธ.เป็นองค์กรหลักสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม  ในปีงบประมาณ 2562 วธ.ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการสืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นแนวทางดำเนินภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ภารกิจ วธ.จะมุ่งเน้นอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของชาติ ในยุคดิจิตอลจะเชื่อมจากรุ่นสู่รุ่นให้ได้ อีกทั้งปรับปรุงให้วัฒนธรรมเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น วธ.จะอนุรักษ์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องประยุกต์ให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชาติ ขณะนี้ วธ. กำลังทำข้อมูลด้านวัฒนธรรมให้เป็นข้อมูลดิจิตอลอย่างสมบูรณ์  ประกอบด้วยข้อมูลทางวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ องค์กรด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ก้าวต่อไปจะมุ่งเน้นเป็นกระทรวงที่รวบรวมหลักฐานสำคัญของชาตินำมาสู่การเผยแพร่ และทำให้ประชาชนเข้าถึงงานวัฒนธรรมมากขึ้น สร้างความเข้าใจระหว่างคนรุ่นหลังกับบรรพบุรุษ วธ.จะปรับปรุงรูปแบบของนโยบาย กิจกรรม และการให้บริการของประชาขนให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านศาสนาและศิลปะจะทบทวนบทบาทในอดีต ปรับปรุงปัจจุบัน และต่อยอด ทำให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วย

                " จากอดีตที่ผ่านมา วธ.มีผลงานชัดเจนด้านอนุรักษ์ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ จะต่อยอดให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามของไทย เรื่องเสรีภาพปัจจุบันมีมากขึ้น แต่จะส่งเสริมเรื่องกาละเทศะ มารยาทไทย  เราทิ้งการอนุรักษ์แบบเดิมไม่ได้ แต่จะเพิ่มเติมความร่วมสมัยมากขึ้น ในเรื่องการใช้งบประมาณแต่ละโครงการไม่ให้มีความซ้ำซ้อนนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินงานตามกลไก พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ภารกิจที่ซ้ำซ้อนกัน ผมขอให้รวมงบประมาณเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อให้งานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น     สำหรับปีงบประมาณ 2564 จะดำเนินการตามแผนงานและนโยบายใหม่ เน้นการพัฒนาต่อยอดให้มากขึ้น ทำงานกับกลุ่มศิลปินใหม่ๆ มากขึ้น และสร้างงานที่เป็นรูปธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ไม่ว่าหอศิลป์ร่วมสมัยจะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น หรือศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติที่มีการออกแบบไว้แล้วจะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสร้างต่อไป ขณะนี้เราประเมินความพร้อมของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งหอประชุมเล็กและหอประชุมใหญ่กับปริมาณงานที่มีอยู่ปัจจุบันว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยไม่ลืมใช้งบประมาณที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด  " นายอิทธิพล กล่าว

                นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า  อีกภารกิจสำคัญดำรงรักษาวัฒนธรรมและดึงคุณค่าความคิดสร้างสรรค์ของคนในอดีตให้คนรุ่นปัจจุบันได้ภาคภูมิใจว่า ประเทศไทยที่มีทุนวัฒนธรรมสูง มาจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น ไม่อยากให้ขาดช่วงไปในคนรุ่นดิจิตอล  อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่า กิจกรรมที่ วธ.จัด ยังเป็นกลุ่มคนในเครือข่ายวัฒนธรรม และคนรุ่นกลางจนถึงผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วม จะต้องปรับกิจกรรมดึงคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

 


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส