'ณัฐวุฒิ'ลั่นการต่อต้านความอยุติธรรมในรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน


   

4 ต.ค 62 - นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำแนวรวมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชชาติ(นปช.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ที่บอกว่าในประเทศเจริญประชาชนเคารพกฎหมายนั้น ไม่ทราบว่านายกฯหมายถึงประเทศอะไรบ้าง แต่ที่แน่ๆทุกประเทศที่เจริญแล้วจะไม่มีรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นมาเพื่อผูกขาดอำนาจให้คนกลุ่มเดียว มีแต่ประเทศที่ถูกทำให้ถอยหลังด้วยอำนาจนอกระบบเท่านั้นที่เกิดสภาพแบบนี้

ในทางหลักการ กฎหมายต้องเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือต้องชอบธรรมและเป็นธรรมจึงจะได้รับการเคารพจากประชาชน

ชอบธรรม คือ มาจากอำนาจอธิปไตยของประชาชนภายใต้กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย

เป็นธรรม คือ บังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขาดทั้งความชอบธรรมและเป็นธรรม จึงต้องจัดการตามวิถีของผู้เจริญคือแก้ไขโดยกลไกกฎหมาย ไม่ใช่ใช้กำลังเข้ายึดอำนาจ ฉีกทิ้งแล้วร่างใหม่ เยี่ยงวิสัยผู้ล้าหลังที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบางประเทศ

กฎหมายต้องเป็นเครื่องมือไปสู่ความยุติธรรมของคนทุกคน ไม่ใช่เครื่องมือไปสู่อำนาจของคนกลุ่มเดียว

โธมัส เจฟเฟอร์สัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวว่า เมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมาย การต่อต้านก็กลายเป็นหน้าที่ การต่อต้านความอยุติธรรมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน"


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว