โธ่'วันนอร์'โวย'ใบสั่ง'เล่นงาน7พรรคฝ่ายค้าน!


   

4 ต.ค 62 - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว ถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ ใช้บังคับกับประชาชนทุกคน ไม่เว้นแต่คนที่มีตำแหน่งใหญ่โต หรือเรื่อยไปถึงประชาชนทั่วไป รัฐธรรมนูญถูกบังคับใช้ และต้องคุ้มครองประชาชนไว้ด้วยสิทธิ เสรีภาพ ตามระบอบประชาธิปไตยอันดี สิ่งนี้ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความสงบ สันติ ขอประเทศที่พวกเราต่างก็ทราบกันดี

การที่ประชาชนคนใดสะท้อนถึงความบกพร่องด้วยหลักเหตุและผลต่อรัฐธรรมนูญ นั้นนับเป็น “ความหวังดี” ต่อชาติเสียด้วยซ้ำ เพราะหากเราทั้งหลายสามารถทำให้รัฐธรรมนูญมีความรัดกุม รอบคอบ ตรงหลักการทั้งประชาธิปไตย มนุษย์ชน มนุษยธรรม ความยุติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน มากเท่าไร ความมั่นคง มั่งคั่งของประเทศก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้น

ไม่มีใครอยากอยู่ภายใต้ความไม่ยุติธรรมจากอำนาจรัฐหรอก ตามกฏธรรมชาติหากมีการกดขี่ ก็ย่อมมีการต่อสู้ ฉันใดฉันนั้น

การข่มขู่ด้วยลุแก่อำนาจ คิดว่าประเทศนี้นั้นมีพรรคพวกของตนเท่านั้นที่ถูกต้อง มองอย่างไตร่ตรองอย่างหยาบๆก็ทราบได้ว่าเป็นการใช้อำนาจที่ไม่คำนึงถึงเหตุและผล ยิ่งหากข้อพิสูจน์เป็นไปด้วยตาม “ใบสั่ง” มากกว่าหลักเหตุผล ประชาชนเขาก็ยิ่งเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญนี้มีชนชั้น ใครอย่าไปหือ ไปอือ เพราะมิเช่นนั้นจะถูกอำนาจบางอย่างเล่นงานเข้าได้

กฏหมายสูงสุดอย่างนี้เขาไม่เรียก “รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน” หรอก

เราภูมิใจนักหนากับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคกันในหมู่ปวงชน แต่นับวันยิ่งเห็นถึงใจลึกจริงๆของผู้คนบางกลุ่มว่าพวกเขามองประชาชนไม่เท่าเทียมกัน และพยายามไม่อยากเห็นการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชน อยากให้อำนาจมันกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มผลประโยชน์ฝ่ายเขาอย่างเดียว ใครอย่าไปแตะต้อง เพราะพวกเขาสบายในโอกาสอย่างนี้ ใช้อำนาจได้ตามใจอย่างนั้น

เช่นนี้แล้ว การแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ซึ่งประชาชนไม่ได้โง่ที่ไม่รู้ว่าที่มาของ ส.ว. นั้นมาจากกลุ่มใด นั้นถึงได้รับการต่อต้านหรือตีความยาวไกลว่าเป็นการกระด้างกระเดื่องต่อรัฐธรรมนูญ ถามจริงๆว่ากระด้างกระเดื้องต่อรัฐธรรมนูญ หรือกระด้างกระเดื้องต่ออำนาจกลุ่มตนเองกันแน่ ?

แน่นอนว่าการต่อสู้ในหนทางประชาธิปไตยย่อมยากลำบาก แต่พวกเราเจ็ดพรรคฝ่ายค้านต้องทำ เพราะมันคือความหวังของประชาชน ความหวังที่อำนาจได้ถูกกระจายออกไปอยู่ในมือประชาชน ความหวังที่ความยุติธรรมจะได้รับการตอบสนองและมีเหตุผล ความหวังที่สังคมไทยจะสงบอย่างมีสุข หาใช่ความสงบที่มาจากความหวาดกลัว และที่สำคัญ “อำนาจแห่งการข่มขู่” ย่อมมิใช่อำนาจที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า “การเรียกร้องของประชาชน” หรอกครับ !


ขอโทษที............ จู่ๆ ผมหายต๋อม บางท่านอาจตำหนิ ที่ไม่บอกกล่าวอะไรกันเลย ตามประสา "ชราชน" น่ะครับ ปุปปับ พรรคพวกต้องหามเข้าโรงพยาบาล นอนดูน้ำเกลือหยด ติ๊ก..ติ๊ก..อยู่ ๔ คืน

คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'