'นวัธ'พ้นส.ส.หรือไม่ถึงมือศาลรธน. ลุ้นสัปดาห์หน้าชี้ขาด


   

4 ต.ค.62 - ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำคำร้องกรณีปัญหาสถานภาพ ส.ส.ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.เขต 7 จ.ขอนแก่น  พรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงหรือไม่ จากเหตุศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาประหารชีวิตในคดีฆ่าปลัดจังหวัด และมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างยื่นอุทธรณ์นั้น มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว หลังที่ประชุม กกต.พิจารณาและมีมติส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคท้าย ที่กำหนดให้ กกต.มีอำนาจในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วย

ทั้งนี้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และ ทำให้มีการถกเถียงกัน ว่านายนวัธ สิ้นสภาพการเป็นส.ส.หรือยัง ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์สมัคร ส.ส.ไว้ว่า (6) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล แต่ขณะที่มาตรา 101 ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาพส.ส.สิ้นสุดลงเมื่อ(13) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิด ลหุโทษจึงมีการโต้แย้งว่านายนวัธจะสิ้นสภาพส.ส.ก็ต่อเมื่อเป็นคำพิพาษาถึงที่สุดโดยศาลฎีกา

อย่างไรก็ต้องรอลุ้น ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับหรือไม่ ในการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้า


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว